Thai (Thailand) 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Retail Edge Program

บทนำ

Intel® Retail Edge Program ("โครงการ") ประกอบด้วยโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับพนักงานขายฝ่ายค้าปลีกและบริการ พนักงานขายของผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (“OEM”) ที่ใช้เทคโนโลยีของ Intel® (“พนักงานขาย OEM”) และสมาชิก Intel® Channel Program ที่มุ่งเน้นการขายให้แก่ผู้บริโภค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) มีผลบังคับใช้กับโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ของโครงการ (“เว็บไซต์”), กิจกรรมของโครงการ Program Activities รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: เซสชั่นการฝึกอบรม ร้านค้าออนไลน์ของโครงการ (“ร้านค้าออนไลน์”) และกิจกรรม Intel® Retail Edge Live Events (“กิจกรรม Live Events”) ซึ่งอาจพร้อมใช้งานในบางประเทศ รวมถึงข้อเสนอหรือโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ข้อกำหนดนี้ยังมีผลกับทรัพยากรและ/หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ได้จัดหาผ่านทางโครงการ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ดาวน์โหลด พื้นที่สำหรับการวิจัย ฟอรั่มสำหรับชุมชนผู้ใช้งาน ห้องสนทนา บล็อก เว็บไซต์ที่ใช้งานร่วมกัน และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของโครงการหรือทรัพยากรอาจมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง และในกรณีเช่นนั้น ภายใต้ขอบเขตที่ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของกิจกรรมหรือทรัพยากรดังกล่าว ข้อกำหนดในที่นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่  

ด้วยการเข้าร่วมในโครงการ สมาชิกแต่ละราย (ตามที่ระบุด้านล่าง) ยืนยันว่าตนเองได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และว่าสมาชิกมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการทั้งหมดตามที่กำหนดในที่นี้

คุณสมบัติ

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมที่ระบุไว้ในที่นี้

โครงการนี้เปิดรับ: พนักงานขาย OEM และสมาชิก Intel® Channel Program ที่มุ่งเน้นการขายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีถิ่นพำนักและได้รับการว่าจ้างในประเทศ: ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลี ศรีลังกา มองโกเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งมีบัญชีที่ใช้งานอยู่กับโครงการ และจะเรียกในที่นี้ว่า "สมาชิก" จำกัดให้ใช้หนึ่งบัญชีต่อคนเท่านั้น บัญชีไม่สามารถถ่ายโอนได้ บัญชีถูกยกเลิกหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานนาน 180 วัน สมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องได้รับคำยินยอมจากนายจ้างก่อนที่จะเข้าร่วม

ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตของกฎที่เกี่ยวข้องในเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย Intel® Retail Edge Program อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมาย 

สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือบรรลุนิติภาวะในประเทศถิ่นพำนัก แล้วแต่ว่าตัวเลขใดจะสูงกว่า จึงจะสามารถเข้าร่วมในข้อเสนอและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถล็อกอินและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการฝึกอบรมแบบสดบนเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎข้อนี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวันเกิดของสมาชิก

สมาชิกจะต้องได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งต่อไปนี้ในธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับการอนุมัติ: ฝ่ายขายในร้าน ฝ่ายขายพีซี ฝ่ายขายซอฟต์แวร์ ฝ่ายขายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรมพีซี ฝ่ายจัดการแผนกพีซี ฝ่ายขายออนไลน์/คอลล์เซ็นเตอร์ ฝ่ายจัดการร้านค้า ฝ่ายจัดซื้อพีซี และ/หรือฝ่ายขายและบริการสนับสนุนสำหรับผู้ให้บริการ

การกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ (รวมถึงสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดและสมาชิกที่อยู่ในบ้านเดียวกัน) ของ Intel Corporation ("สปอนเซอร์") บริษัทในเครือ บริษัทสาขา สำนักพิมพ์ ตัวแทนโฆษณาและโปรโมชั่น และองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ยกเว้นแต่จะเป็นไปตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกจะต้องดูแลรักษาบัญชี (ตามที่ระบุด้านล่าง) ให้อยู่ในสถานะที่ดี สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าร่วมทั้งหมด และปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในที่นี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สมาชิก:

-มีสิทธิ์ชนะเพียงหนึ่งกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นในแต่ละเดือนตามปฏิทิน; และ

-ไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นอื่นในเดือนถัดไปในกรณีที่สมาชิกชนะรางวัลไปแล้วในกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นในเดือนก่อนหน้านี้

ในกรณีที่สมาชิกชนะรางวัลกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่น (ในเดือนปฏิทินหรือในเดือนก่อนหน้า) ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะอีกครั้ง หากสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวชนะอีกครั้ง รางวัลจะถูกมอบให้ สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ได้คะแนนสูงสุดต่อไป

กลับสู่ด้านบน

การยกเลิกบริษัท

บริษัทอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีการปิดร้าน หรือในกรณีที่ไม่เหมาะกับโครงการตามที่ระบุโดยสปอนเซอร์ 

สมาชิกที่ได้รับการว่าจ้างโดยเครือข่ายค้าปลีกที่ถูกตัดสิทธิ์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วันเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ ในช่วงระยะเวลา 30 วันนี้ สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการเข้าถึงบัญชี กิจกรรม Intel® Retail Edge Live events (ในกรณีที่มีการเสนอให้) และร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่มีการเสนอให้) หากสมาชิกต้องการเข้าร่วมในโปรโมชั่นเหล่านี้ เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ก็จะต้องได้รับการตรวจสอบการจ้างงาน (ตามรายละเอียดด้านล่างนี้) ธุรกรรมโปรโมชั่นใดๆ ที่ริเริ่มโดยสมาชิกของเครือข่ายค้าปลีกที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังวันที่ตัดสิทธิ์จะไม่ได้รับการยอมรับเป็นอันขาด 

กลับสู่ด้านบน

การตรวจสอบการจ้างงาน 

สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการจ้างงานของสมาชิก เพื่อระบุคุณสมบัติเบื้องต้นและต่อเนื่องสำหรับการเข้าร่วมโครงการหรือการรับรางวัลจากโครงการ เพื่อเข้าร่วมในการรับรางวัลจากโครงการ จะต้องดำเนินการตรวจสอบการจ้างงานตามที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว การตรวจสอบใช้ได้หนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ยกเว้นศรีลังกา บังคลาเทศ และปากีสถาน ซึ่งใช้ได้เก้าสิบ (90) วัน การกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมขั้นสุดท้ายและสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์ 

สปอนเซอร์อาจตรวจสอบการจ้างงานของสมาชิก โดยใช้บริการของบุคคลที่สาม การตรวจสอบการจ้างงานสำหรับสมาชิกกำหนดว่า สมาชิกจะต้องจัดหาหลักฐานที่ยอมรับได้สำหรับเอกสารการจ้างงาน ลงวันที่ภายใน 30 วันของการส่ง

หลักฐานที่ยอมรับได้สำหรับเอกสารการตรวจสอบการจ้างงานหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (a) สลิปเงินเดือนต้นฉบับจากบริษัท, (b) ใบนำฝาก หรือ (c) แบบฟอร์มอื่นที่คล้ายคลึงกันสำหรับเอกสารรับรองเงินเดือนที่ออกโดยเครือข่ายค้าปลีกที่ได้รับการยอมรับของสมาชิก เอกสารจะต้องประกอบด้วยรายการทั้งหมดต่อไปนี้:

1. ชื่อของสมาชิกจะต้องปรากฏบนเอกสารการจ่ายเงินที่จำเป็น และจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุเมื่อตอนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ชื่อย่อ (เช่น Joe สำหรับ Joseph) หรือชื่อเล่น อาจยอมรับได้

2. ชื่อของเครือข่ายค้าปลีกที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นนายจ้างของสมาชิก จะต้องเป็นผู้จ่ายเงิน

3. เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ากว่าสามสิบ (30) วันจะไม่ได้รับการยอมรับ

ตามคำสั่งที่ระบุในการตรวจสอบการจ้างงาน (หากเกี่ยวข้อง) ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงยอดชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ควรจะถูกขีดฆ่า สมาชิกมีหน้าที่ขีดฆ่าข้อมูลนี้ และสปอนเซอร์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกขีดฆ่า ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การจ้างงานจะถูกตรวจสอบภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่จำเป็น จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามลำดับที่ได้รับ 

บัญชีสมาชิก

เพื่อเข้าร่วมโครงการ คุณจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีโครงการ (“บัญชี”) สมาชิกถูกจำกัดให้ใช้หนึ่ง (1) บัญชีต่อคนเท่านั้น ในการลงทะเบียน คุณจะต้อง: (1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าร่วมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้, (2) กรอบแบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชี โดยระบุข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ทันสมัย และครบถ้วน (รวมเรียกว่า "ข้อมูลลงทะเบียน") และ (3) ดูแลรักษาและอัพเดตข้อมูลลงทะเบียนทันทีตามความจำเป็น เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ทันสมัย และครบถ้วน 

หมายเหตุ: จะอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาชิก เมื่อมีการบันทึกข้อมูลตามกฎหมาย (ตามที่ตรวจสอบโดยสปอนเซอร์)

รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้: สมาชิกจะต้องป้อนรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ และรับการกำหนดบัญชี หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้เป็นความลับ นอกจากนั้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดภายใต้บัญชีของเขา สมาชิกตกลงที่จะแจ้งให้สปอนเซอร์รับทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดต่อบัญชีของเขา สปอนเซอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียของสปอนเซอร์หรือฝ่ายอื่น อันเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีหรือรหัสผ่านของสมาชิก     

Intel® Retail Edge Program ไม่ใช่โครงการใบรับรอง และการดำเนินการตามองค์ประกอบในไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการอนุญาตให้คุณเป็นตัวแทนในนามของ Intel หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ความพยายามใดๆ ที่จะหลบเลี่ยงข้อกำหนด ด้วยการปลอมแปลงข้อมูลโดยเจตนา หรือการสร้างหลายบัญชี อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์

สถานะของบัญชี

บัญชีประกอบด้วยกิจกรรมของบัญชีสำหรับปีก่อนหน้า (365 วัน) กิจกรรมที่เก่ากว่า 365 วันจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 

หากสมาชิกไม่ได้รับเครดิต (ตามที่ระบุด้านล่าง) ทางออนไลน์ในโครงการในช่วง 180 วันก่อนหน้า จะถือว่าสมาชิกไม่ได้ใช้งานและจะถูกลบออกจากระบบ เมื่อมีการตัดสิทธิ์ เครดิตที่สะสมไว้และระดับสถานะ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) จะถูกลบทิ้ง ดังนั้นสมาชิกจะต้องเริ่มบัญชีใหม่ หากเขาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในภายหลัง หากสมาชิกร้องขอให้กำหนดสถานะเป็นไม่ได้ใช้งาน จะทำให้ถูกลบออกจากระบบ  โปรดทราบว่าหลังจากถูกตัดสิทธิ์ 365 วัน บัญชีที่ถูกตัดสิทธิ์จะต้องถูกลบทิ้งทั้งหมด และไม่สามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้

เมื่อมีการตัดสิทธิ์ เครดิตที่สะสมไว้และระดับสถานะ จะถูกลบทิ้ง ดังนั้นสมาชิกจะต้องเริ่มบัญชีใหม่ หากเขาเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง   ในการเปิดใช้งานอีกครั้งสำหรับบัญชีที่ยังไม่ได้ลบทิ้งทั้งหมด สมาชิกควรจะ ติดต่อเราที่นี่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานอีกครั้งสำหรับบัญชีที่ถูกยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว  

การยุติที่ผู้ใช้ร้องขอ: หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ และ/หรือลบเนื้อหาที่คุณส่ง คุณควร ติดต่อเราที่นี่ การยุติจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของเขาหรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือข้อเสนอของโครงการได้อีกต่อไป

ข้อห้ามและการยุติบัญชี: สปอนเซอร์อาจยุติบัญชีของสมาชิก ตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์ และด้วยเหตุผลใดๆ หากสปอนเซอร์มีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลที่จะสงสัยว่าคุณไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าร่วม หรือข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ไม่ทันสมัย หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สปอนเซอร์อาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณ หรือการใช้งานเว็บไซต์ในอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) กิจกรรมที่อาจส่งผลให้มีการยุติสมาชิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้; (2) การใช้ทรัพยากรของไซต์ในทางที่ผิด หรือความพยายามที่จะเข้าถึงไซต์หรือทรัพยากรของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดใช้งานสมาชิกเดียว การดูแลรักษาหรือการพยายามที่จะสร้างมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือสมาชิกถ่ายโอนหรือพยายามที่จะถ่ายโอนบัญชี; (3) การใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์หรือบริการของสปอนเซอร์ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์; (4) คำร้องขอของผู้ใช้สำหรับการยุติดังกล่าว; (5) บัญชีไม่เคลื่อนไหว (ดูรายละเอียดด้านล่าง); (6)  การโพสต์ข้อมูลลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม; (7) การปลอมแปลงข้อมูล; (8) การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีหรือรหัสผ่านของคนอื่น; (9) การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือกฎหมายอื่นๆ หรือ (10) ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล  นอกจากนี้ โปรดดูหลักพฤติกรรม/ความประพฤติของผู้ใช้ที่ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การยุติของสปอนเซอร์สำหรับการเข้าถึงบัญชีของสมาชิกอาจมีผลบังคับใช้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อมีการยุติดังกล่าว สปอนเซอร์อาจยกเลิกหรือลบบัญชีของสมาชิกทันที และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงเพิ่มเติม สปอนเซอร์จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามอื่นๆ สำหรับการยุติบัญชีหรือการเข้าถึงใดๆ  

สินค้าที่สั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์อาจถูกส่งไปยังที่อยู่ (ไม่ยอมรับตู้ปณ.) ที่มีสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งานในบางพื้นที่เท่านั้น และในช่วงเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ 

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสมาชิกที่เก็บรวบรวมจากโครงการหรือกิจกรรมของโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของคุณ และภาพถ่าย การบันทึกเสียงพูดหรือวิดีโอ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับการบันทึกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ของ Intel เท่านั้น และจะถูกใช้งานในลักษณะที่สอดคล้องกับคำยินยอมที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมเมื่อตอนที่เข้าร่วม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และประกาศความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของสปอนเซอร์ ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.intel.com/privacy ภาพถ่าย การบันทึกเสียงพูดหรือวิดีโอ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับการบันทึกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมของโครงการ อาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ของสปอนเซอร์เท่านั้น

ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก ยกเว้นตามที่จำเป็น (ตามความเห็นของสปอนเซอร์) สำหรับการบริหารโครงการ หรือเพื่อจัดหาการสื่อสารที่เกี่ยวกับโครงการ สปอนเซอร์อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร หรือกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูล

Intel ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขาดหายไป

ผู้เข้าร่วมตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาจะถูกจัดเก็บและประมวลผลโดย Intel ในยุโรป หรือในสหรัฐฯ ระหว่างที่ดำเนินโครงการ เมื่อสรุปโครงการรายเดือน ข้อมูลของผู้เข้าร่วมจะถูกจัดเก็บไว้ในยุโรปหรือในสหรัฐฯ และจะได้รับการประมวลผลเพื่อดำเนินโครงการใบรับรองในอนาคต ผู้เข้าร่วมอาจแจ้งให้ Intel ทราบเมื่อใดก็ตามที่ต้องการออกจากโครงการ หรือจะได้รับแจ้งจาก Intel เมื่อมีการยุติโครงการโดย Intel คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของ Intel มีอยู่ที่: http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm.

หลักพฤติกรรม/ความประพฤติของผู้ใช้

ความประพฤติควรเป็นไปตามสามัญสำนึก พฤติกรรมของมืออาชีพ และมารยาทพื้นฐาน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ จะไม่มีการยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในโครงการเป็นอันขาด นอกจากนี้ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎสำหรับการใช้งานเครื่องมือของบุคคลที่สาม และกฎของผู้ให้บริการอินเทอร์แอคทีฟ กฎหมายระดับรัฐ ท้องถิ่น รัฐบาลกลาง หรือกฎหมายต่างชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีที่เหมาะสม ไม่มีการละเว้นกฎหมายโดยเด็ดขาด

สมาชิกต้องรับผิดชอบตนเองสำหรับการสื่อสารและกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ รวมถึงเนื้อหาที่ตนมีส่วนร่วม ซึ่งครอบคลุมถึงการสนทนา อีเมล และกระดานสนทนา สมาชิกจะต้องชดเชยและคุ้มครอง Intel บริษัทแม่หรือบริษัทสาขา ตัวแทนโฆษณาและโปรโมชั่น และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และนายหน้า จากความผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติภายใต้โครงการ รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ตนมีส่วนร่วม

การละเมิด – รายการต่อไปนี้ทั้งหมดจะถือเป็นการละเมิด:

 • โพสต์ รับส่ง โปรโมต เชื่อมโยง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 • ล่วงละเมิด คุกคาม ทำให้อับอาย หรือทำสิ่งอื่นใดต่อสมาชิกหรือแขกคนอื่นในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ นั่นหมายความว่า ห้ามพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นๆ ห้ามส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้อื่นครั้งแล้วครั้งเล่า ห้ามโจมตีเชื้อชาติ ความโน้มเอียงทางเพศ ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ หากคุณไม่เห็นด้วยกับใครบางคน ให้โต้ตอบที่ประเด็นเนื้อหา ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
 • รับส่งหรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตราย เหยียดหยาม ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ์ ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสามารถโต้แย้งได้ในมุมมองของบุคคลที่สมเหตุสมผล คำกล่าวที่สร้างความเกลียดชังจะไม่ได้รับการยอมรับโดยเด็ดขาด
 • ขัดจังหวะกระดานสนทนา เหตุการณ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ล่วงละเมิด ขึ้นเสียง [อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด] มากเกินจำเป็นโดยมีเจตนาที่จะก่อกวนผู้ใช้คนอื่นๆ “การสแปม” หรือการส่งข้อมูลอย่างท่วมท้น [การโพสต์ข้อความซ้ำๆ]
 • ปลอมเป็นบุคคลอื่น ระบุว่าคุณเป็นพนักงานของ Intel หรือตัวแทนของโครงการ Intel® Retail Edge Program หรือพยายามที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ด้วยการระบุว่าคุณเป็นตัวแทน Intel หรือพันธมิตรหรือบริษัทในเครือของ Intel
 • พยายามที่จะขอรหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีอื่นๆ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จากสมาชิก หรือผู้ใช้คนอื่นในโครงการ พึงระลึกเสมอว่า: ผู้ดูแลกระดานสนทนา วิทยากรกิจกรรม หรือพนักงานของ Intel จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณเป็นอันขาด อย่าให้รหัสผ่านของคุณ ข้อความเตือนความจำ หรือข้อมูลการจ้างงานแก่บุคคลอื่น
 • อัพโหลดซอฟต์แวร์ใดๆ
 • อัพโหลดเนื้อหาที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยอิสระ
 • ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการเจาะระบบ การเจาะเข้าใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ปลอม
 • โพสต์ข้อความบนกระดานสนทนาหรือที่อื่นที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการสื่อสารส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณา ข้อมูลโปรโมชั่น จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ หรือการใช้โครงการในเชิงพาณิชย์
 • รายงานเท็จอย่างไม่เหมาะสมต่อสมาชิกที่เป็นพนักงานของ Intel
 • ใช้งานหรือเผยแพร่โปรแกรมซอฟต์แวร์ "อัตโนมัติ" โปรแกรมซอฟต์แวร์ "มาโคร" หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ "เครื่องมือโกง" หรือแอพพลิเคชั่น

การอภิปรายด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Intel และผู้ผลิตโปรเซสเซอร์รายอื่นๆ จะได้รับการยอมรับ ด้วยความเข้าใจที่ว่ามีวาทกรรมที่แท้จริงเกิดขึ้น และมีความสำคัญต่อการดูแลโครงการที่เป็นประโยชน์ ข้อความที่ไม่มีประโยชน์หรือข้อความที่ฟุ่มเฟือยจะได้รับการจัดการตามนั้น ภายในกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ ผู้นำหรือพนักงานของ Intel จะตัดสินใจเป็นรายกรณีเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อขัดแย้ง หรือคำแถลงประเภทนี้อาจถูกละเว้น หากไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท

หากสมาชิกไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพและมีมารยาท บัญชีของสมาชิกผู้นั้นจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมโครงการ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและห้ามการเข้าร่วมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการเข้าร่วมในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตกลงว่าการตัดสินใจทั้งหมดของ Intel ถือเป็นที่สิ้นสุด

อีเมลของบุคคลที่สาม

สมาชิกอาจเลือกที่จะรับข้อเสนอพิเศษจากบุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติจาก Intel การสื่อสารของบุคคลที่สามจะจำกัดอยู่ที่หนึ่ง (1) อีเมลสำหรับบุคคลที่สามที่อนุมัติภายใน 30 วันของกิจกรรมร่วมหรือการเข้าร่วม สมาชิกที่เลือกที่จะไม่เข้าร่วมจะไม่ได้รับอีเมลจากบุคคลที่สามผ่านทางโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel และข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Intel® Retail Edge Program บุคคลที่สามจะไม่ได้รับข้อมูลของสมาชิกสำหรับการสื่อสารดังกล่าว Intel จะส่งต่อการสื่อสารของบุคคลที่สามไปยังสมาชิกที่เลือกที่จะเข้าร่วมในการสื่อสารของบุคคลที่สาม

เครดิต

เฉพาะสมาชิกที่เป็นลูกจ้างของเครือข่ายค้าปลีกที่อนุมัติจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการรับเครดิตและการแลกของรางวัลภายในโครงการ เครดิตไม่มีมูลค่าทางการเงิน ไม่สามารถขาย ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเครดิตได้ สามารถใช้สำหรับสิทธิประโยชน์ของโครงการโดยสมาชิกที่ได้รับคะแนนดังกล่าวเท่านั้น เครดิตจะถือเป็นโมฆะ หากมีการถ่ายโอนหรือขายเพื่อแลกกับเงินสด หรือข้อพิจารณาอื่นๆ ยกเว้นสำหรับธุรกรรมที่ถูกต้องของโครงการ Intel® Retail Edge Program

เครดิตสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีตราบเท่าที่สมาชิกยังคงมีสถานะใช้งานอยู่  เครดิตที่ได้รับในธุรกรรมของโครงการ Intel® Retail Edge Program ปัจจุบันไม่สามารถใช้สำหรับโครงการ Intel® Retail Edge Program ในภายหลังที่ Intel อาจนำเสนอ

กิจกรรม

เครดิตที่ได้รับ

เข้าร่วมโครงการ (จำกัดหนึ่ง (1) ครั้ง)

100

กรอกข้อมูลโปรไฟล์สำหรับ Connection Program (จำกัดหนึ่ง (1) ครั้ง ประกอบด้วยการเขียนประวัติและอัพโหลดภาพถ่าย

500

กิจกรรมรายเดือนปัจจุบัน - ผ่านหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟ 100% ในครั้งแรกที่เรียน

1,000

กิจกรรมรายเดือนปัจจุบัน - ผ่านหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟ 80% ขึ้นไป

500

กิจกรรมรายเดือนปัจจุบัน - ผ่านแบบทดสอบบทความหรือสรุปข้อมูล 100% ในครั้งแรกที่ทำ

500

กิจกรรมรายเดือนปัจจุบัน - ผ่านแบบทดสอบบทความหรือสรุปข้อมูล 80% ขึ้นไป

500

กิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนก่อนหน้า - ผ่านหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟ 80% ขึ้นไป

500

กิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนก่อนหน้า - ผ่านแบบทดสอบบทความหรือสรุปข้อมูล 80% ขึ้นไป

250

โหวตในโพลออนไลน์ (จำกัดเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง)

100

สร้างเส้นสาย (จำกัดเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง)

200

โพสต์ในกระดานสนทนา (จำกัดหนึ่ง (1) ครั้งต่อเดือน)

100

ดาวน์โหลดเครื่องมือ (จำกัดเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง)

100

กิจกรรมการสะสมเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ Intel โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เครดิตที่อาจได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ Intel โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์) ในการให้เครดิต Intel มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นต่อจำนวนเครดิตที่ปรากฏในบัญชีที่เกี่ยวข้อง

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกฎระเบียบสำหรับการแลกของรางวัล และกำหนดจำนวนเครดิตที่ต้องใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ เกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ Intel โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนเครดิตที่จำเป็นสำหรับการแลกของรางวัลจะเป็นจำนวนที่กำหนดโดย Intel เมื่อตอนที่มีการใช้เครดิตเพื่อแลกของรางวัล ไม่ใช่เมื่อตอนที่มีการสะสมเครดิต สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขของสมาชิกภาพ ก่อนที่จะใช้เครดิตเพื่อแลกของรางวัล

การจัดอันดับผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบอร์ดผู้นำ

ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสมาชิกที่ผ่านจำนวนหลักสูตรการเรียนรู้และแบบทดสอบบทความมากที่สุด โดยได้รับคะแนนที่สมบูรณ์แบบในครั้งแรกที่พยายามภายใน 3 เดือนที่แล้ว หน้าผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะได้รับการอัพเดตทุกวัน และจะเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับในกรณีที่สมาชิกมีจำนวนที่โดดเด่นในหมวดหมู่การจัดอันดับ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมโครงการที่เฉพาะเจาะจง

สมาชิก:

-มีสิทธิ์ชนะเพียงหนึ่งกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นในแต่ละเดือนตามปฏิทิน; และ

-ไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นอื่นในเดือนถัดไปในกรณีที่สมาชิกชนะรางวัลไปแล้วในกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่นในเดือนก่อนหน้านี้

ในกรณีที่สมาชิกชนะรางวัลกิจกรรม / โครงการ / โปรโมชั่น (ในเดือนปฏิทินหรือในเดือนก่อนหน้า) ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะอีกครั้ง หากสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวชนะอีกครั้ง รางวัลจะถูกมอบให้ สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ได้คะแนนสูงสุดต่อไป

ร้านค้าออนไลน์ 

ร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งานในบางประเทศที่เข้าร่วมในบางช่วงเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุบนเว็บไซต์

--คุณสมบัติ

ร้านค้าออนไลน์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ดูหัวข้อคุณสมบัติสำหรับรายละเอียด เป็นไปตามข้อจำกัดเพิ่มเติม

--การตรวจสอบการจ้างงาน

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการจ้างงานสำหรับธุรกรรมร้านค้าออนไลน์ ดูหัวข้อการตรวจสอบการจ้างงานสำหรับรายละเอียด

--สินค้า

สินค้าที่เสนอในร้านค้าออนไลน์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าของโครงการ ดูหัวข้อสินค้าสำหรับรายละเอียด สินค้าในร้านค้าออนไลน์ขึ้นอยู่กับการวางจำหน่าย เมื่อสินค้าขายหมด การแจ้งเตือน “สินค้าหมด” จะปรากฏบนปุ่ม “ซื้อ” เป็นไปตามข้อจำกัดเพิ่มเติม

สมาชิกถูกจำกัดการซื้อจากร้านค้าหนึ่ง (1) ครั้งต่อเดือน สมาชิกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตาม หรือประวัติการสั่งซื้อผ่านทางร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลนี้จัดหาให้ด้วยคำร้องขอทางอีเมลที่ส่งไปยัง support_apac@motechhq.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูลของ Intel® Retail Edge Program

ภาพรวมการประมูลและการเสนอราคา: สมาชิกสามารถเข้าร่วมและรับคะแนนสะสมเพื่อสร้างโอกาสในการประมูลสิ่งของรายการต่างๆ ในโปรแกรม เราไม่บังคับว่าสมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดหรือต้องยื่นการประมูล แต่กำหนดให้สมาชิกต้องมีหลักฐานรับรองการจ้างงานที่เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อเข้าร่วมการประมูล การเสนอราคาประมูลต้องยื่นตามสัดส่วนราคาเพิ่มขึ้นที่กำหนด และบางกรณี การประมูลรายการที่มีมูลค่าสูงอาจกำหนดให้ต้องเสนอราคาในสัดส่วนราคาเพิ่มที่สูงขึ้น หลังจากที่สมาชิกยื่นประมูลแล้ว จำนวนคะแนนสะสมที่นำไปยื่นจะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกเป็นการชั่วคราว หากสมาชิกเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการประมูล และถือเป็นผู้รับรางวัลโดยเจ้าหน้าที่ของ Intel® Retail Edge Program จำนวนคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีเป็นการถาวร และสมาชิกจะได้รับแจ้งข้อมูลนี้ (ตามที่ระบุด้านล่าง) หากสมาชิกไม่ใช่ผู้เสนอราคาสูงสุดสำหรับรายการ คะแนนทั้งหมดจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีของสมาชิก สมาชิกสามารถเข้าร่วมการประมูลหลายรายการพร้อมกัน แต่จะไม่สามารถยื่นประมูลโดยใช้คะแนนที่ถูกใช้เป็นการชั่วคราวสำหรับการประมูลอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่

ราคาประมูลเริ่มต้น: เจ้าหน้าที่ของ Intel® Retail Edge Program จะกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับรายการที่เปิดประมูล สมาชิกจะต้องเสนอราคาที่เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนคะแนนสะสมที่ระบุเพื่อที่จะเข้าร่วม ตัวอย่างเช่น หากรายการเปิดประมูลที่ราคาเริ่มต้น 1,000 คะแนน ผู้ประมูลคนแรกจะต้องเสนอราคา 1,000 คะแนนขึ้นไป

การแจ้งให้ผู้รับรางวัลประมูลทราบ: ผู้รับรางวัลประมูลจะได้รับแจ้งทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่ของ Intel® Retail Edge Program ในกรณีที่ส่งการแจ้งข่าวชนะรางวัลไม่ถึงผู้รับ เจ้าหน้าที่ของ Intel® Retail Edge Program ไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลภายในระยะเวลาอันควร หรือการที่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้รับรางวัลถูกตัดสิทธิ์และรายการดังกล่าวอาจถูกส่งกลับเข้าสู่การประมูลอีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ Intel® Retail Edge Program แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกต้องแสดงหลักฐานรับรองการจ้างงานจึงจะสามารถรับรางวัลได้ การตัดสินรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ยอมรับการยกเลิกใดๆ โปรแกรม Intel® Retail Edge Rewards ประกอบด้วยนโยบายไม่มีการคืนเงิน อนุญาตให้ทำการแลกเปลี่ยนเฉพาะในกรณีที่จัดส่งสินค้าหรืออีเมลผิดพลาด

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับรายการประมูลทั้งหมด: ห้ามนำรายการใดๆ ที่ได้รับไปถ่ายโอน แทนที่ หรือแลกเป็นเงินสด เว้นแต่จะดำเนินการโดยพนักงานของช่องทางค้าปลีกภายในประเทศ ซึ่งสงวนสิทธิ์ในการแทนที่รายการใดรายการหนึ่งด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่า รายละเอียดรายการทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว จำกัดรายการประมูลหนึ่ง (1) ประเภทต่อพนักงานหนึ่งคนตลอดระยะเวลาการประมูล เจ้าหน้าที่ของ Intel® Retail Edge Program สงวนสิทธิ์ในการจำกัดการประมูลรางวัลประเภทเดียวกัน สำหรับสมาชิกที่ชนะรางวัลประเภทเดียวกันแล้วในระยะเวลาการประมูลใดๆ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการประมูลรางวัลประเภทเดียวกันหลายชิ้นภายในระยะเวลาการประมูล รายการประมูลจะได้รับการจัดส่งภายในสี่ (4) ถึงหก (6) สัปดาห์นับจากวันที่ปิดการประมูล

 กิจกรรม Intel® Retail Edge Live events

-- คุณสมบัติ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม Live Events สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ และมีสถานะที่ดีภายใต้โครงการ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม Live Event จะได้รับการสื่อสารให้แก่สมาชิกผ่านทางเอกสารส่งเสริมกิจกรรมหรือบนเว็บไซต์

สมาชิกห้ามพาแขกมาที่กิจกรรม Live Events เป็นอันขาด กิจกรรม Live Events บางกิจกรรมเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น กิจกรรม Live Events ไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หมายเหตุ: ที่นั่งในกิจกรรม Live Events มีจำนวนจำกัด และสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการจัดสรรที่นั่งก่อน ส่วนบุคคลอื่นจะได้รับการจัดสรรตามแนวคิด "มาก่อนได้ก่อน"

-- เนื้อหา

กิจกรรม Live Events ทั้งหมดประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านการขายที่มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Intel®

-- สิ่งที่จะต้องนำมา

สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม Live Event จะต้องแสดงบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

-- การเดินทาง

การเดินทางไปยังกิจกรรม Live Events ไม่ได้รับการจัดหาบริการให้ สมาชิกจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเอง

-- ที่พักสำหรับผู้พิการ

สปอนเซอร์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่พักให้แก่สมาชิกที่มีความพิการ สมาชิกที่มีความพิการซึ่งต้องการเข้าร่วมกิจกรรม Live Event ควรแจ้งสปอนเซอร์ระหว่างที่ลงทะเบียน และระบุถึงที่พักที่ร้องขอ สมาชิกจะสามารถติดต่อเราที่นี่เพื่อร้องขอที่พัก

การรับเครดิต

สมาชิกอาจมีสิทธิ์รับเครดิตสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Live Events การเข้าร่วมกิจกรรม Live Events หรือการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมในภายหลัง

ในการรับเครดิตสำหรับกิจกรรม Live Events สมาชิกอาจจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบสอบถามออนไลน์ภายใน 14 วันของกิจกรรม Live Event สมาชิกจะต้องรับรหัสที่กิจกรรม Live Events เพื่อเข้าถึงแบบสอบถามออนไลน์ การจัดหารหัสถูกจำกัด และพร้อมใช้งานเฉพาะขณะที่การจัดหายังคงมีอยู่  รหัสที่สูญหายจะไม่ถูกเปลี่ยนทดแทน

รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรม Live Event แต่ละกิจกรรมจะถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์

สินค้า

ข้อเสนอและสินค้าให้บริการตามแนวคิดมาก่อนได้ก่อน ขณะที่ยังคงมีสินค้าอยู่ สินค้าได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ (ภายในพื้นที่ที่มีสิทธิ์) ตามที่ระบุโดยสมาชิกเมื่อตอนที่ลงทะเบียน สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับสินค้าหรือบัตรกำนัลที่ได้รับ

การส่งมอบ

Intel ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและภาษีสำหรับของรางวัล Retail Edge Reward ทั่วภูมิภาค โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ

การยกเลิก การส่งคืน และการคืนเงิน

คำสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ยอมรับการยกเลิกใดๆ โครงการ Edge Rewards ประกอบด้วยนโยบายไม่มีการคืนเงิน อนุญาตให้ทำการแลกเปลี่ยนเฉพาะในกรณีที่จัดส่งสินค้าหรืออีเมลผิดพลาด บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจากซัพพลายเออร์ สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า สมาชิกควรติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ Intel® Retail Edge Program

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระบวนการ หรือกฎการส่งคืนสินค้าและการคืนเงินได้ทุกเมื่อ ประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีอยู่บนออนไลน์ที่ www.intel.com/retailedge

สมาชิกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตาม หรือประวัติการสั่งซื้อผ่านทางหัวข้อรางวัลบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ได้รับการจัดหาด้วยคำร้องขอทางอีเมลที่ส่งถึงทีมงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ Intel® Retail Edge Program

กระดานสนทนา

การใช้กระดานสนทนาถือเป็นการแสดงออกว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

พฤติกรรมในกระดานสนทนานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหลักปฏิบัติของโครงการ/ผู้ใช้

ข้อความที่หยาบคาย

เอ็นจิ้นแทนที่คำหยาบคายในโพสต์โดยอัตโนมัติก่อนที่จะเผยแพร่

ข้อสงวนสิทธิ์

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีข้อยกเว้นเป็นรายกรณี

ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎที่เกี่ยวข้องในเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย Intel® Retail Edge Program อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมตกลงว่า Intel บริษัทแม่หรือบริษัทสาขา ตัวแทนโฆษณาและโปรโมชั่น และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และนายหน้าทั้งหมด จะไม่รับผิดชอบและจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยผู้เข้าร่วม สำหรับการบาดเจ็บ การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อมจากการยอมรับ การครอบครอง การใช้งานในทางที่ผิด การใช้สินค้าหรือชิ้นส่วน หรือจากการเข้าร่วมในโครงการนี้

Intel จะไม่เข้าร่วมในการโต้ตอบเกี่ยวกับประเด็นใดๆ สำหรับโครงการนี้

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และระงับหรือยุติโครงการได้ทุกเมื่อ และด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ สำหรับ Intel ในการปรับปรุงข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้ ถือเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมว่ากฎเกณฑ์ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้เข้าร่วมตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษเป็นเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และจะเหนือกว่าฉบับแปลใดๆ การแปลใดๆ ได้รับการจัดหาเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้ในการตีความหรือสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไข และจะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญา

ผู้ส่งเสริมโครงการนี้คือ: Intel Semiconductor Ltd

32/F Two Pacific Place

88 Queensway Central

ฮ่องกง

การเปลี่ยนแปลง Edge Rewards และบัญชีของสมาชิก

Intel อาจยุติโครงการ Intel® Retail Edge Program ภายใน 180 วันหลังจากที่เผยแพร่ประกาศการยุติโครงการบนเว็บไซต์ www.intel.com/retailedge Intel อาจแก้ไขเงื่อนไขสมาชิกภาพของโครงการ รวมถึงการยุติความสามารถของสมาชิกในการแลกเครดิตได้ทุกเมื่อ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งหมดของเงื่อนไขสมาชิกภาพ รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนเครดิตที่ต้องใช้สำหรับสินค้าในร้านค้าออนไลน์ มีผลย้อนหลัง และบังคับใช้กับเครดิตทั้งหมดที่สะสมไว้ก่อนหน้านั้น

Privacy

Intel ไม่ได้ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด นอกเสียจากว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน Intel หรือบริษัทสาขาทั่วโลก เพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล

Intel อาจจัดทำรายการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกโครงการ Intel® Retail Edge Program ร่วมกับตัวแทนหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต เพื่อจัดหาบริการหรือธุรกรรมตามที่ร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องจัดส่งบางสิ่งให้แก่คุณ เราจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของคุณแก่บริษัทขนส่ง เราเพียงแค่จัดหาข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยให้แก่ตัวแทน ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดหาบริการหรือธุรกรรมที่ร้องขอ สมาชิกสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของ Intel ได้ที่ http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

Intel ยึดมั่นในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อดำเนินกระบวนการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์ จะถือว่าคุณมอบข้อมูลติดต่อธุรกิจ ข้อมูลการเดินทาง รสนิยมด้านการบริโภค และตำแหน่งของป้ายระบุ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ของคุณให้แก่ Intel ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการลงทะเบียน การสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในช่วงกิจกรรม และเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าจำเป็น จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างจดหมายเชิญ VISA เช่นกัน นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะแชร์คอนเทนต์บางอย่างผ่านทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ซึ่ง Intel อาจใช้คอนเทนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในช่องทางโซเชียลมีเดีย Intel จะใช้ข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายและกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Intel 

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

สินค้าและรางวัลทั้งหมดภายใต้โครงการ Intel® Retail Edge Program รวมถึงสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" การรับประกันใดๆ และทั้งหมดสำหรับสินค้า หรือชิ้นส่วน ได้รับการจัดหาโดยการรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในสินค้า ถ้ามี ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้รับการปลดเปลื้อง (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ไม่ได้รับประกัน รับรอง หรือยืนยัน โดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง ตามข้อเท็จจริงหรือตามกฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือการใช้งานสินค้า หรือชิ้นส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณภาพ ความสามารถในการจำหน่าย และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ไม่มีการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ

การปลดเปลื้องทั่วไป

สปอนเซอร์ ตัวแทน บริษัทขนส่ง ผู้ผลิต ผู้รับเหมาและตัวแทน และบริษัทในเครือ บริษัทสาขาา บริษัทแม่ ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม ตัวแทนโฆษณาและโปรโมชั่น และผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และตัวแทน (รวมเรียกว่า "ผู้รับการปลดเปลื้อง") ไม่ได้รับผิดชอบต่อ: ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการจัดหาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้อผิดพลาดของบุคคล การทำงานผิดปกติด้านเทคนิค ความล้มเหลว การละเลย การหยุดชะงัก การลบ หรือข้อบกพร่องของเครือข่ายโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ โดยไม่จำกัดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมหรือบุคคลอื่นใด โดยเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ข้อความโมบายล์ไม่สมบูรณ์ สูญหาย ล่าช้า เสียหาย หรือส่งผิดที่ ความไม่สามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ของโครงการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การโจรกรรม การยุ่งเกี่ยว การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการปรับเปลี่ยนรายการที่ระบุข้างต้น ข้อมูลที่ประมวลผลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานผิดปกติของโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจราจรติดขัดบนสายโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลอื่นใด การพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครดิตที่ถูกปฏิเสธ อีเมลหรือข้อความโมบายล์ที่ไม่ได้ส่ง โดยเป็นผลมาจากการกรองแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟโดยผู้ให้บริการของสมาชิก หรือสำหรับที่ว่างที่ไม่เพียงพอในบัญชีอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือของสมาชิก เพื่อรับอีเมลหรือข้อความ หรือสิ่งใดๆ รวมกัน

ผู้เข้าร่วมปลดเปลื้องและยกเลิกสิทธิ์ในการเรียกร้องที่อาจมีต่อผู้รับการปลดเปลื้อง และตกลงว่าผู้รับการปลดเปลื้องและผู้สืบทอดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการยอมรับหรือการครอบครอง หรือเกิดจากการใช้งานหรือใช้งานในทางที่ผิดสำหรับสินค้าที่ซื้อ หรือจากการเข้าร่วมในโครงการนี้

ผู้เข้าร่วมยืนยันว่าตนเองได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎที่เกี่ยวข้องในเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย Intel® Retail Edge Program อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมาย การดำเนินการหรือการฟ้องร้องเกี่ยวกับโครงการนี้จะเกิดขึ้นในหนึ่ง (1) ในสามเขตอำนาจศาล (ตามที่เกี่ยวข้อง) และผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อเขตอำนาจศาลและที่ตั้งในศาลดังกล่าว และสละสิทธิ์ในการโต้แย้งเกี่ยวกับการขาดเขตอำนาจศาล และถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลดังกล่าว ข้อมูลการเข้าร่วมที่เก็บรวบรวมจากโครงการจะถูกใช้งานในลักษณะที่สอดคล้องกับคำยินยอมที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมเมื่อตอนที่เข้าร่วม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ Intel Corporation ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

ข้อจำกัดการยอมรับผิด

ผู้เข้าร่วมปลดเปลื้องและตกลงที่จะคุ้มครองผู้รับการปลดเปลื้องจากความผิดใดๆ และทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทุกประเภทต่อบุคคล รวมถึงการเสียชีวิต และทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อม จากการยอมรับ การครอบครอง การใช้งานหรือใช้งานในทางที่ผิดสำหรับสินค้า การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ หรือการเข้าร่วมหรือไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ ผู้รับการปลดเปลื้องไม่ได้รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนออนไลน์ที่สูญหาย ช้ากว่ากำหนด ถูกขโมย อ่านไม่ออก ส่งไปผิดที่ เสียหาย ไม่สมบูรณ์ หรือล่าช้า เนื่องจาก: (a) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม หรือเครือข่ายถูกขัดจังหวะหรือไม่พร้อมใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่ออื่นๆ เครือข่ายทำงานผิดปกติ หรือความล้มเหลวหรือความผิดพลาดทางเทคนิคอื่นๆ หรือความล้มเหลวในการประมวลผลรายการอย่างเหมาะสม; (b) การหยุดชะงักของการสื่อสารหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของสปอนเซอร์ รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Intel® Retail Edge Program, เว็บไซต์ Shop Intel SM หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เกี่ยวกับโครงการ การส่งรายการหรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ต ไวรัส บั๊ก หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาต; (c) ความเสียหายที่เป็นผลมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเกิดขึ้นในลักษณะอื่นใดต่อคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Intel® Retail Edge Program ไม่ว่าจะเกิดจากบุคคล กลไก หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (d) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้เว็บไซต์ Intel ® Retail Edge Program, เว็บไซต์ Shop Intel SM หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือโดยการเขียนโปรแกรมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือถูกใช้งานในโครงการ หรือสิ่งใดๆ รวมกัน ผู้รับการปลดเปลื้องไม่ได้รับผิดชอบต่อการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ หลักฐานการส่งข้อมูลที่เว็บไซต์โครงการไม่ถือเป็นหลักฐานการส่งหรือการได้รับ

ผู้ปลดเปลื้องจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ชนะหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความล้มเหลวในการจัดหาสินค้า หรือชิ้นส่วน ด้วยเหตุสุดวิสัย การดำเนินการ กฎระเบียบ คำสั่ง หรือคำร้องขอโดยหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่ว่าการดำเนินการ กฎระเบียบ คำสั่ง หรือคำร้องขอดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม) ความล้มเหลวของอุปกรณ์ การกระทำของผู้ก่อการร้าย แผ่นดินไหว สงคราม อัคคีภัย อุทกภัย การระเบิด สภาพอากาศที่รุนแรงอย่างผิดปกติ พายุเฮอริเคน การคว่ำบาตร กรณีพิพาทเรื่องแรงงานหรือการนัดหยุดงาน (ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย) การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ การหยุดชะงักของการขนส่งทุกประเภท การชะลอการทำงาน สงครามกลางเมือง การลุกฮือ จลาจล หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของสปอนเซอร์

ผู้เข้าร่วมและสปอนเซอร์ตกลงว่าสัญญาซื้อและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ Intel® Retail Edge Program จะต้องร่างเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม INTEL หรือผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิก หรือบุคคลใดๆ ที่เรียกร้องผ่านสมาชิก สำหรับความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำหรือการละเว้นของ INTEL หาก INTEL ปฏิเสธการให้เครดิตแก่สมาชิกอย่างไม่เหมาะสม ทางออกเดียวของสมาชิกก็คือการออกเครดิตที่ถูกปฏิเสธอย่างไม่เหมาะสม หากมี หรือสิทธิประโยชน์ที่เทียบเคียงได้ ตามที่ INTEL กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

* ประเทศที่เข้าร่วมเท่านั้น

การลดระดับสถานะเกิดขึ้นรายไตรมาสในวันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม

โบนัสรายปีออกในวันที่ 31 ธันวาคม

 APJ IREP Store > ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ การซื้อสินค้าจะไม่เพิ่มโอกาสของคุณในโปรโมชั่นนี้ หากขัดต่อกฎหมาย จะถือเป็นโมฆะ
 2. การเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ (“โปรโมชั่น”) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสมบูรณ์
 3. ข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลที่คุณส่งให้ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน หรือเมื่อเข้าร่วมในโปรโมชั่น อาจประกอบด้วยที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ที่อื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมจะถูกใช้งานโดย Intel โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่มีผลบังคับใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของท่าน ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่รวบรวมจะถูกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งสิ้นสุดโปรโมชั่น แล้วจะถูกลบทิ้งอย่างถาวร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel โปรดดู: www.intel.com/privacy ด้วยการส่งข้อมูลของท่าน ท่านยินยอมให้ Intel เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 4. ผู้เข้าร่วมจะต้องจบโมดูลการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ชุดภายในเดือนปัจจุบัน
 5. การยกเลิก ส่งคืน และคืนเงิน: คำสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ยอมรับการยกเลิกใดๆ โครงการ Intel Retail Edge Rewards ประกอบด้วยนโยบายไม่มีการคืนเงิน อนุญาตให้ทำการแลกเปลี่ยนเฉพาะในกรณีที่จัดส่งสินค้าหรืออีเมลผิดพลาด บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายที่ออกบัตรกำนัล
 6. Intel ไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อความและภาพในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น หรือการลงทะเบียน แบบฟอร์มเข้าร่วม หรือการส่งที่ไม่สมบูรณ์ สูญหาย หรือส่งผิด ไม่ได้เข้าสู่ระบบประมวลผล หรือถูกประมวลผล รายงาน หรือถ่ายโอนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง หรือสูญหายเนื่องจากเหตุผลใดๆ รวมถึงความผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กระดาษสำเนา ระบบเมล ความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความผิดพลาดอื่นๆ รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น หลักฐานการเข้าร่วมทางออนไลน์ไม่ถือเป็นหลักฐานว่า Intel ได้รับ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถรวมเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ
 7. ประเด็นและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจของ Intel ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อทุกฝ่าย โดยไม่มีการยอมรับข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล ห้ามโอน ทดแทน หรือแลกเป็นเงินสดสำหรับรางวัลใดๆ ยกเว้นโดย Intel ซึ่งสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนรางวัลด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่า
 8. หมายเหตุสำคัญ: การเข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการยอมรับการโกงในรูปแบบใดๆ หากพบว่าผู้เข้าร่วมโกง ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโปรโมชั่นในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว การโกงหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้หมายเลขประจำตัวหลายหมายเลข การแก้ไข การเจาะไซต์โปรโมชั่น การเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด การใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อให้ได้เปรียบระหว่างโปรโมชั่น การใช้โปรแกรมเกินขอบเขตกติกาที่กำหนด การพยายามปิดใช้งานหรือครอบงำเว็บไซต์ของ Intel หรือไซต์โปรโมชั่น การพยายามขัดจังหวะส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรโมชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเข้าร่วม
 9. Intel ไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี ประกันสังคม ที่อาจเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับโปรโมชั่นนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่เป็นผลมาจากการไม่ได้จ่ายภาษีค้างชำระ Intel ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย รายจ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี หรืออากรอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากโปรโมชั่น
 10. Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. Intel ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับโปรโมชั่นนี้
 12. Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ในกรณีที่ Intel ได้จัดทำการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขจากฉบับภาษาอังกฤษให้กับท่าน ท่านได้ยอมรับว่าการแปลได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเพียงเท่านั้นและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นข้อควบคุมความสัมพันธ์ของท่านกับ Intel หากมีความขัดแย้งใดๆ ในระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ยึดสิทธิจากฉบับภาษาอังกฤษก่อน

ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยบุคคลอื่น