Hungarian (Hungary) 

Az Intel® Retail Edge Program részvételi feltételei

Bevezető

Az Intel® Retail Edge Program („Program”) kiskereskedelmi és szervizegységek értékesítési személyzete, Intel® technológiát használó számítógépgyártók (OEM-ek) értékesítéssel foglalkozó munkatársai („OEM-értékesítők”) és az Intel® Channel Program lakossági értékesítéssel foglalkozó tagjai számára összeállított termékoktatási program.

Alkalmassági követelmények

A Program – beleértve az online áruházat (amely csak egyes országokban érhető el), a sorsolásokat, valamint más különleges ajánlatokat vagy promóciókat – az alábbi személyek számára nyitott: kiskereskedelmi és szervizegységek értékesítési személyzete, amennyiben székhelyük jelezte az Intelnek, hogy részt kíván venni a Programban, OEM-értékesítők és az Intel® Channel Program lakossági értékesítéssel foglalkozó tagjai Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, akik a részt vevő cégeknél állnak alkalmazásban, és aktív felhasználói fiókkal rendelkeznek a Programban (a továbbiakban „Tagok”). Egy fiókot csak egy személy használhat. A fiókot nem lehet átruházni. A 180 napnál hosszabb ideig használatlan fiókok deaktiválódnak. A részt vevő Tagoknak a belépéshez engedélyt kell kérniük munkaadójuktól. Amennyiben a hatályos kollíziós szabályok lehetővé teszik, az Intel® Retail Edge Programra a jogválasztással kapcsolatos szabályok kivételével Anglia és Wales törvényei vonatkoznak.

A Programmal kapcsolatos különleges ajánlatokban és promóciókban 18 évesnél fiatalabb Tagok nem vehetnek részt. E szabálynak való megfelelés érdekében a Tagoknak az „igen” választ kell bejelölniük arra az állításra, hogy a regisztráció időpontjában elmúltak 18 évesek. A „nem” bejelölése esetén nem lehet regisztrálni a honlapra.

A Tagoknak az alábbi területek valamelyikén kell dolgozniuk: áruházbeli üzleti értékesítés, PC-értékesítés, szoftverértékesítés, számítógépes perifériák értékesítése, számítógépszerviz, PC-oktatás, PC-részleg irányítása, online értékesítés/call center, áruházirányítás, PC-beszerzés és/vagy szolgáltatói értékesítés és támogatás.

Az Intel Corporation („Szervező”), valamint kapcsolt vállalkozásainak, leányvállalatainak, nyomdáinak, reklám- és promóciós ügynökségeinek, számítógépgyártóinak (OEM-jeinek) alkalmazottai, tisztségviselői és igazgatói (beleértve közvetlen hozzátartozóikat és a velük egy háztartásban élőket), továbbá a Programmal más módon kapcsolatban álló személyek nem jogosultak részt venni. A Tagoknak a fenti kivételektől eltekintve minden alkalmassági követelményt teljesíteniük kell ahhoz, hogy részt vehessenek a jutalmat kínáló programrészekben.

Cégek deaktiválása: Áruházbezárás vagy a programmal való összeférhetetlenség miatt kizárhatunk cégeket a programból. A deaktivált kiskereskedelmi lánc tagjait 30 nappal a deaktiválás előtt e-mailben értesítjük. Ez alatt a 30 napos időszak alatt a Tagok részt vehetnek a Programban, azaz hozzáférhetnek a fiókjukhoz, részt vehetnek a sorsolásokon és az Intel® Retail Edge Live eseményeken (ahol erre lehetőség van), és használhatják az áruházat (ahol erre lehetőség van). Ha részt kívánnak venni ezekben a promóciókban, akkor a többi Taghoz hasonlóan igazolniuk kell a munkaviszonyukat. A deaktivált kiskereskedelmi láncok tagjai által a deaktiválás időpontja UTÁN végrehajtott promóciós műveleteket nem vesszük figyelembe. A kisorsolt nyerteseknek a sorsolás időpontjában aktív Tagoknak kell lenniük, hogy átvehessék a nyereményüket.

Vissza az elejére

Munkaviszony igazolása

Az Intel fenntartja magának a jogot a Tag munkaviszonyának ellenőrzésére annak megállapítása érdekében, hogy részt vehet-e az Intel® Retail Edge Program Rewards nyereményprogramjaiban.

Vissza az elejére

Tagsági fiókok

A Programban való részvétellel minden Résztvevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen hivatalos részvételi feltételeket.

Egy fiókot csak egy személy használhat, a fiók nem ruházható át, és 180 nap inaktivitás után deaktiválódik.

A tagprofilok tartalmazzák az előző évi (365 napos) aktivitási adatokat. A 365 napnál régebbi aktivitási adatok nem hozzáférhetőek.

Vissza az elejére

Az adatok felhasználása

Az Ön által megadott adatokat, a nevét, a fényképeit, hang- vagy videófelvételeit, illetve a Programmal kapcsolatos eseményeken rögzített képmását az Intel kizárólag saját céljaira használja fel. Hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg az adatait más személyekkel vagy cégekkel. Az Intel nem tartozik felelősséggel semmilyen valótlan vagy hiányzó adatért.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataikat a Program ideje alatt az Intel tárolja és kezeli Európában vagy az Egyesült Államokban. A havi Program véglegesítése után a Résztvevők adatait Európában vagy az Egyesült Államokban tároljuk, és a későbbi képesítési programok lebonyolítása céljából kezeljük. A Résztvevők bármikor értesíthetik az Intelt, ha szeretnének kilépni a Programból. Az Intel fenntartja továbbá a jogot a Program befejezésére. Az Intel adatvédelmi nyilatkozata a következő címen tekinthető meg:   http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html.

Vissza az elejére

Aktív státusz

Ha a tag az előző 180 napban egyetlen kreditet sem szerzett online, akkor inaktívnak minősítjük, és töröljük a rendszerből. A deaktiváláskor az addig gyűjtött krediteket és a megszerzett fokozatokat is töröljük, tehát a tagnak új fiókot kell nyitnia, ha később szeretne ismét részt venni a programban. Ha a tag kéri, hogy inaktívnak állítsuk be a státuszát, az a rendszerből való eltávolítással jár.

A tagok más eladókat is ajánlhatnak a programba, ha azok megfelelnek a részvételi feltételeknek. Az ajánlásokért járó jutalmak módosulhatnak. A programba ajánlott eladóknak a kreditszerzéshez 30 napon belül csatlakozniuk kell. A programba ajánlott eladókkal közöljük az ajánlójuk nevét és e-mail-címét.

Az Intel® Retail Edge Program nem képesítési program, és a webhelyen lévő elemek elvégzése nem jogosítja fel Önt arra, hogy az Intel vagy termékei képviseletében nyilatkozatokat tegyen.
Az említett előírások kijátszásának hamis információk megadásával, illetve több fiók létrehozásával történő megkísérlése kizárást vonhat maga után.

Vissza az elejére

KREDIT Alkalmassági követelmények

Csak a jóváhagyott kiskereskedelmi láncoknál alkalmazott tagok jogosultak részt venni a program keretében zajló kreditgyűjtésben és a kreditek jutalmakra váltásában. Az OEM-értékesítők és az Intel® Channel Program lakossági értékesítéssel foglalkozó tagjai nem jogosultak részt venni a kreditgyűjtésben és a kreditek jutalmakra váltásában.

A krediteknek nincsen pénzben kifejezhető értéke. A krediteket nem lehet eladni, megvásárolni vagy elcserélni. Csak a programban biztosított jutalmakra használhatja fel őket ugyanaz a személy, aki megszerezte. A pénzre vagy más ellenértékre váltott kreditek érvénytelenek, kivéve ha az Intel® Retail Edge Program érvényes tranzakcióiról van szó.

A kreditek egész évben érvényben maradnak, amíg a tag megtartja aktív státuszát.  A jelenlegi Intel® Retail Edge Program tranzakcióival megszerzett krediteket nem lehet az Intel által kínált későbbi Intel® Retail Edge Programokba átvinni.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

KREDIT

Csatlakozás a programhoz (egyszeri alkalommal jár)

1000

Profil elkészítése (egyszeri alkalommal jár, és az önéletrajz megírását és fénykép feltöltését jelenti)

500

Mobilalkalmazás letöltése (egyszeri alkalommal jár)

1000

KÉPZÉSEK

KREDIT

Egy interaktív képzés elvégzése (min. 80%)

1000

Bónusz: egy interaktív képzés elvégzése elsőre 100%-os eredményességgel

300

Egy cikk- vagy videóalapú képzés elvégzése (min. 80%)

500

Bónusz: egy cikk- vagy videóalapú képzés elvégzése elsőre 100%-os eredményességgel

150

Vegyen át újból egy olyan képzést a szerkesztő kedvencei közül, amelyet az elmúlt 90 napban nem végzett el.

500

AKTIVITÁSÉRT JÁRÓ BÓNUSZKREDITEK

KREDIT

Gyorsszavazás (havonta egyszer jár)

100

Mobil tanulókártyák (egyszer jár; a pakli összes tanulókártyáját meg kell nézni)

100

Az első gyakorlat elvégzése a mobilalkalmazásban (egyszer jár)

500

Munkatárs ajánlása (az ajánlott munkatársnak regisztrálnia kell a programra, és sikeresen meg kell oldania egy gyakorlat kvízét)

1000

Bejegyzés közzététele a fórumon (havonta legfeljebb egy (1) alkalommal)

100

Eszköz megtekintése vagy letöltése

100

Játékok

Játékonként változó

A kreditszerző tevékenységeket az Intel saját belátása szerint, értesítés nélkül módosíthatja. Az Intel azt is saját belátása szerint, értesítés nélkül módosíthatja, hogy ezekkel a tevékenységekkel hány kreditet lehet szerezni. Ha a kreditek megadása során bármilyen (például hardveres, szoftveres és/vagy emberi mulasztás által okozott) hiba lép fel, az Intel jogosult kijavítani a hibát, és szükség szerint korrigálni az érintett számlán szereplő kreditek számát.

Az Intel fenntartja magának a jogot a kreditbeváltás szabályainak megállapítására, valamint a jutalmakért beváltandó kreditek számának meghatározására. Ezeket a feltételeket az Intel saját belátása szerint, értesítés nélkül módosíthatja. Az Intel határozza meg, hogy a jutalmakért cserébe hány kreditet kell beváltani. Nem a kreditszerzés, hanem a beváltás időpontjában érvényes érték az irányadó. Az egyes tagoknak maguknak kell tájékozódniuk a tagsággal kapcsolatos feltételekről, mielőtt jutalomra váltják a kreditjeiket.

Vissza az elejére

Felhasználói magatartás

A magatartást a józan belátásnak, a szakmai hozzáállásnak, az alapvető illemszabályoknak, valamint a Program részvételi feltételeinek kell vezérelnie. A Programban tanúsított jogellenes magatartás esetén zéró toleranciát alkalmazunk. A Tagoknak ezenkívül tiszteletben kell tartaniuk a külső eszközök használatára vonatkozó szabályokat, az interaktív szolgáltatók szabályait, az állami, helyi és szövetségi törvényeket, illetve értelemszerűen a külföldi vagy nemzetközi jogszabályokat. A jog ismeretének hiánya nem mentesít a felelősség alól.

A Tagok személyesen felelnek a Programon belüli kommunikációjukért és tevékenységeikért – a tartalmak közzétételét, ezen belül a vitákat, e-maileket és fórumokat is beleértve. A Tagok kötelesek kártalanítani az Intelt, anyavállalatát vagy leányvállalatait, reklám- és promóciós ügynökségeit, valamint a felsoroltak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit és megbízottait mindazon kötelezettségek vagy károk tekintetében, amelyek a tag Programban tanúsított magatartása – ezen belül az általa közzétett tartalom – miatt merülnek fel.

Vissza az elejére

Jogsértést követ el az, aki:

 • Jogellenes tartalmat posztol, továbbít, népszerűsít, linkel vagy terjeszt.
 • Egy másik Tagot vagy vendéget zaklat, fenyeget, megszégyenít vagy egyéb nem kívánatos módon lép fel vele szemben. Ez azt jelenti, hogy nem tüntethet fel másokat negatív színben; nem áraszthat el másokat kéretlen üzenetekkel; nem támadhat másokat faji hovatartozásuk, szexuális irányultságuk, vallásuk, származásuk miatt, stb. Ha nem ért egyet valakivel, akkor a témára reagáljon, ne a személyre.
 • Sérelmes, gyalázkodó, fajilag vagy etnikailag sértő, közönséges, szexuálisan szókimondó, becsületsértő, jogsértő, magánélethez való jogot vagy személyiségi jogot sértő, illetve józan emberi megítélés szerint kifogásolható tartalmat továbbít vagy elősegíti annak terjesztését. A gyűlöletbeszéd elfogadhatatlan.
 • Vulgáris beszéddel, gyalázkodással, túlzott kiabálással [csupa nagybetűs írással], kéretlen vagy ismétlődő szövegekkel való elárasztással megzavarja a fórumok, események vagy a Programmal összefüggő egyéb tevékenységek menetét.
 • Üzeneteket helyez el a honlapon bármilyen céllal, amely ellentétes az itt írt magatartási szabályokkal.
 • Másnak adja ki magát: úgy tünteti fel magát, mintha az Intel alkalmazottja vagy az Intel® Retail Edge Program képviselője lenne, illetve az Intel vagy az Intel partnere, illetve kapcsolt vállalkozása képviselőjének adva ki magát megpróbálja félrevezetni a felhasználókat.
 • Megpróbálja megszerezni a Program egy Tagjától vagy bármely más felhasználójától annak jelszavát, más fiókadatát vagy egyéb személyes adatait. Ne feledje: a fórum moderátorai, az események felszólalói és az Intel alkalmazottai SOHA NEM kérik a jelszavát. Soha ne adja ki senkinek a jelszavát, jelszó-emlékeztetőjét vagy a foglalkoztatásával kapcsolatos adatait.
 • Feltölt valamilyen szoftvert
 • Olyan tartalmat tölt fel, amely nem a saját tulajdona, illetve amelynek ingyenes terjesztésére nincs engedélye.
 • Jogellenes cselekedetet támogat vagy mozdít elő, beleértve a hackelést, crackelést, kalózkodást vagy hamis szoftver terjesztését.
 • Üzenetek közzététele a Fórum témaköreiben vagy más, a Program által szponzorált helyeken a személyes kommunikációtól eltérő célból, beleértve többek között a hirdetések, promóciós anyagok, lánclevelek közzétételét, piramisjátékok népszerűsítését, vagy a Program bármilyen más kereskedelmi jellegű használatát.
 • Helytelen módon hamis bejelentést tesz az Intel személyzetének.
 • Automatizáló vagy makrós, illetve más, csalásra alkalmas szoftverprogramot vagy alkalmazást használ, illetve terjeszt.

Az Intelről és más processzorgyártókról folyó szakmai beszélgetések megengedettek, azzal a feltétellel, hogy ezeknek érdemi párbeszédeknek kell lenniük, és hozzá kell járulniuk a Program hasznosságához. A megalapozatlan kritikát és az egyéb túlzásokat is ennek figyelembevételével fogjuk kezelni. Más programtevékenységek esetében egy vezető vagy egy Intel-alkalmazott esetenként fogja meghatározni a konfliktusok kezelésének módját. Az ilyen kijelentéseket, ha nem sértőek, figyelmen kívül is lehet hagyni.

Ha a Tag nem viselkedik szakemberhez méltóan és udvariasan, akkor a fiókját deaktiválhatjuk, őt magát pedig kitiltjuk az Intel Retail Edge Programból. Az Intel fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül deaktiváljon fiókokat, és megtiltsa a részvételt. A Programban való részvétellel a Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Intel minden döntése jogerős.

A nyertesek nevét körülbelül két héttel a promóciós időszak lezárulta után a Nyertesek oldalán hirdetjük ki. A nyereményt a kihirdetéstől számított 8 héten belül juttatjuk el a nyertes munkahelyére, ami az Intel hatókörén kívül álló körülményektől (például a helyi vámkezelés késedelmességétől) függően változhat.

Vissza az elejére

Jutalomprogramok

A jutalomszerzési lehetőségek az Intel® Retail Edge Program minden jogosult tagja számára nyitottak az egyes országok képviselete által meghatározott ideig. Az Intel® Retail Edge Program jogosult tagjai a webhelyen gyűjtött kreditjeiket a Retail Edge webhely Jutalmak részében korlátozott számú aukciós licitre válthatják be. Az aukcióban szereplő jutalmak és a licitösszegek országonként eltérőek.

Reklámajándékok

Az ajánlatok, reklámajándékok, utalványok és jutalmak érkezési sorrendben, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Tagok kötelesek betartani a kapott reklámajándékokra vagy utalványokra vonatkozó szabályokat vagy feltételeket.

Átadás

Az odaítélt jutalmakat e-mailben vagy postai szolgáltatással juttatjuk el. Az Intel® Retail Edge Program kapott jutalmak szállítási költségét és adóit a Program által biztosított kedvezmények részeként az egész térségben az Intel fizeti.

Azon országok esetében, amelyek e-mailen keresztül kínálnak ajándékutalványokat, az átvételhez szükséges kódokat a kreditek beváltása után azonnal megküldjük.

A program keretében kínált utalványokra további kereskedőfüggő korlátozások is vonatkozhatnak. További információ a JUTALMAK szekció Utalványok oldalán olvasható. Ez csak a részt vevő országokat és kereskedőket érinti.

Visszavonás, visszaküldés és visszatérítés

Minden megrendelés végleges. Visszavonást nem fogadunk el.

A jutalomprogram szabályai szerint nincs visszatérítés. Csere csak akkor lehetséges, ha nem a megfelelő cikket postáztunk vagy küldtük el e-mailben. Az odaítélt nyereményekre a szállítók szerződési feltételei vonatkoznak.

Ha a Tagoknak kérdésük van bizonyos tételekkel kapcsolatban, akkor az Intel® Retail Edge Program támogatási csoportjához kell fordulniuk.

Az Intel fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a visszaküldésre és visszatérítésre vonatkozó irányelveket, eljárást vagy szabályokat. A módosításokkal kapcsolatos írásbeli tájékoztatás online érhető el a www.intel.com/retailedge oldalon.

A nyomon követési információk és a rendelési előzmények nem szerepelnek a webhely Jutalmak részében. Ezeket az adatokat azoknak a Tagoknak tudjuk biztosítani, akik az Intel® Retail Edge Program támogatási csoportjához címzett e-mailben jelzik az igényüket .

Vissza az elejére

Online áruház

Az Áruház csak a részt vevő országokban érhető el.

Alkalmassági követelmények

Az Áruház használatára a program alkalmassági követelményei vonatkoznak. Részletek az Alkalmassági követelmények részben. Más korlátozások is érvényben vannak.

Munkaviszony igazolása

Az Intel fenntartja a jogot, hogy az online áruházban végrehajtott tranzakciók bármelyike esetében ellenőrizze a munkaviszonyt. Részletek A munkaviszony ellenőrzése részben.

A nyomon követési információkat vagy a rendelési előzményeket nem lehet az Áruházon keresztül elérni. Ezeket az információkat a retailedge@motechhq.com címre küldött e-mailben lehet megkérni.

Vissza az elejére

Aukciók

AZ AUKCIÓRÓL ÉS A LICITÁLÁSRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN: A tagok részt vehetnek, és krediteket szerezhetnek a programban meghirdetett tételekre való licitálás céljából. A tagoknak nem kötelező részt venniük minden gyakorlatban, és nem kötelező licitálniuk. A liciteket előre meghatározott lépésekben kell megtenni, és egyes magasabb értékű tételek esetében ezek a lépések nagyobbak lehetnek. Licitáláskor a megfelelő számú kreditet ideiglenesen levonjuk a tag számlájáról. A licitálás lezárásának időpontjában legmagasabb licittel rendelkező és az adott ország kereskedelmi képviselője által nyertesnek nyilvánított tag licithez felhasznált kreditjei véglegesen levonódnak a számlájáról, és értesítést kap (az alábbiakban leírtak szerint). Aki nem a legmagasabb licitet tette egy tételre, annak a licithez felhasznált kreditjei visszakerülnek a számlájára. A tagok egyszerre több licitben is részt vehetnek, de nem licitálhatnak azokkal a kreditekkel, amelyeket más, folyamatban lévő licitekben ideiglenesen felhasználtak. A nyeremények átvételére való jogosultsághoz fontos, hogy a szállítási adatok naprakészek legyenek.

AUKCIÓS KIKIÁLTÁSI ÁR: Az aukción részt vevő tételekre az adott ország kereskedelmi képviselője által meghirdetett kikiáltási áron lehet elkezdeni a licitálást. A licit összegének el kell érnie vagy meg kell haladnia a részvétel feltételeként megszabott kredithatárt. Például ha egy tétel kikiáltási ára 1000 kredit, akkor az első licithez legalább 1000 kreditet kell felajánlani.

AZ AUKCIÓ NYERTESÉNEK KIÉRTESÍTÉSE: Az aukciós nyeremények nyerteseit az adott ország kereskedelmi képviselője e-mailben vagy személyesen értesíti. Amennyiben a nyereményértesítő kézbesíthetetlenség miatt visszajön, a kereskedelmi képviselő ésszerű időn belül nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel, vagy a potenciális nyertes nem felel meg az itt leírt hivatalos szabályoknak, úgy kizárásra kerül, és a kereskedelmi képviselő saját belátása szerint újból licitálhatóvá teheti az adott tételt. A nyertes munkaviszonyát a nyeremény átvétele előtt ellenőrizni kell. A hibásnak talált nyereményeket vissza lehet küldeni. Minden nyereményt a kereskedelmi képviselő ad át a nyertes munkahelyén.

VALAMENNYI AUKCIÓS TÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A tételeket nem lehet átruházni, mással helyettesíteni vagy készpénzre váltani az adott ország kereskedelmi képviselőjének engedélye nélkül, aki fenntartja magának a jogot a tételek hasonló vagy nagyobb értékű tételekkel való helyettesítésére. A tételek jellemzőit a Szervező saját hatáskörben határozza meg. A kereskedelmi képviselő fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a nyereményekre való licitálást azok számára, akik korábban már nyertek ugyanolyan típusú nyereményt, vagy korlátozza a több azonos típusú nyereményre való licitálást. Továbbá akik az egyik aukciót megelőző 30 napban már nyertek, azokat korlátozni lehet abban, hogy egy másik aukcióban is licitáljanak. Az aukciós tételek kiszállítására az aukció zárása után négy-hat (4–6) héten belül kerül sor.

Vissza az elejére

Vitafórumok

A Fórum használata az Általános feltételek elfogadásának minősül.

A Fórumon való viselkedést a Program Viselkedési kódexének Felhasználói viselkedés szakasza szabályozza.

Vissza az elejére

Sértő szöveg

A posztokban használt sértő szavakat közzététel előtt a motor automatikusan kicseréli.

Vissza az elejére

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Intel fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül bármikor módosítsa ezeket a feltételeket, és esetenként kivételt tegyen.

Ahol tilos efféle kikötéseket alkalmazni, ott ez a rendelkezés nem érvényes. Amennyiben a hatályos kollíziós szabályok lehetővé teszik, az Intel® Retail Edge Programra a jogválasztással kapcsolatos szabályok kivételével Anglia és Wales törvényei vonatkoznak.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Intelt, anyavállalatát vagy leányvállalatait, reklám- és promóciós ügynökségeit, valamint ezek tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit és megbízottait semmilyen felelősség nem terheli és a nyertesek részéről kármentesítés illeti meg minden olyan sérülés, veszteség, költség vagy kár tekintetében, amely részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve valamely nyeremény vagy nyereményrész átvétele, birtoklása, használata vagy nem megfelelő használata, illetve a Programban való részvétel miatt következik be.

Az Intel nem folytat levelezést a Programmal összefüggő ügyekben.

Az Intel fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból és bármikor értesítés nélkül módosítsa ezeket a feltételeket, és felfüggessze vagy beszüntesse a Programot. Az Intel nem vállal kötelezettséget az itt szereplő információk frissítésére. A nevezés feltétele, hogy a nevezők véglegesnek fogadják el és betartsák a szabályokat.

A jelen Feltételeknek csak az angol nyelvű változata jogilag kötelező érvényű, és bármilyen fordítással szemben az angol nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni. A fordítás csak kényelmi célokat szolgál, a Feltételek értelmezésére nem használható, és a felekre nézve nem kötelező.

A program szervezője az Intel Corporation (UK) Ltd.
Pipers Way
Swindon SN3 1RJ
Wiltshire, U.K.

Vissza az elejére

A jutalmakat és a tagi fiókokat érintő módosítások

Az Intel fenntartja a jogot az Intel® Retail Edge Program megszüntetésére a www.intel.com/retailedge oldalon közzétett 180 napos írásbeli felmondást követően. Az Intel saját hatáskörben bármikor módosíthatja a program tagsági feltételeit, és ennek keretében bármikor megszüntetheti az összegyűlt kreditek beváltásának lehetőségét. A tagsági feltételek, ezen belül a jutalomprogram keretében ajándékok kiváltásához szükséges kreditek számának bárminemű módosítása visszamenőleges hatályú, és minden korábban összegyűjtött kreditre érvényes.

Vissza az elejére

Adatvédelem

Az Intel tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A programban való részvétel választása esetén Ön tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon megadott személyes adatai az Intelhez kerülhetnek. A személyes adatait belső célokra használjuk fel, és az erre vonatkozó lehetőség kiválasztása esetén további tájékoztatókat küldhetünk. Adatait addig őrizzük meg, amíg arra az Önnel való kapcsolattartás vagy az Önnek való szolgáltatásnyújtás miatt, illetve a jogszabályok által előírt egyéb esetekben szükség van. 

Az Intel tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A regisztrációs eljárás során Ön megadja az Intelnek többek között céges kapcsolattartási adatait, utazási információit, speciális étrendi igényeit és a kitűző viselésének helyére vonatkozó adatokat („személyes adatok”). Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat megkönnyítése, az esemény alatti kellemes légkör megteremtése és adatelemzés céljából használjuk fel. A vízumhoz szükséges meghívólevél megírásához is gyűjthetünk személyes adatokat. Ha a közösségi oldalakon tartalmakat oszt meg a rendezvénnyel kapcsolatban, az Intel ezeket a tartalmakat is felhasználhatja arra, hogy a közösségi csatornákon keresztül népszerűsítse az eseményt. Az Intel a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések, valamint az Intel adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak szerint használja fel a személyes adatokat.

Az Intel nem adja el és nem adja kölcsön marketingcélokra harmadik félnek az Ön személyes adatait, kivéve ha Ön engedélyt adott erre. Személyes adatait adatkezelés és adattárolás céljából az Intelen belül vagy nemzetközi leányvállalatainkon belül megoszthatjuk.

Az Intel egy kért szolgáltatás vagy művelet biztosítása érdekében meghatalmazott külső megbízottakkal vagy vállalkozókkal kilistáztathatja az Intel® Retail Edge Program részt vevő Tagok személyes adatait. Például ha szeretnénk valamit kiszállítani Önnek, akkor a nevét és a címét meg kell osztanunk egy fuvarozó céggel. Külső megbízottaknak csak minimális mennyiségű személyes információt adunk át, csak annyit, amennyi a kért szolgáltatás vagy művelet végrehajtásához szükséges. A Tagok a következő címen tekinthetik meg az Intel legfrissebb adatvédelmi irányelveit: http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Azt a tagot, aki egyetlen gyakorlatot sem teljesített az előző 180 napban, inaktívnak tekintjük. A tag fiókja mindaddig inaktív marad, amíg a tag el nem végez egy gyakorlatot.

Az inaktív fiókokat két év után véglegesen törölhetjük.

Vissza az elejére

Jótállási nyilatkozat

Az Intel® Retail Edge Program biztosított reklámajándékokat és nyereményeket, ezen belül a promóciókban, például a Kihívásban és az Aukciókban biztosított tételeket adott állapotukban bocsátjuk rendelkezésre. A reklámajándékokra, nyereményekre vagy ezek részeire vonatkozó jótállást a reklámajándékokat alkotó termékek jótállása biztosítja, amennyiben létezik ilyen. Ha a jelen Feltételek másként nem szabályozzák, az alábbiakban meghatározott Mentesítendő Felek sem kifejezetten, sem törvény által előírtan, sem ténylegesen, sem jogilag nem vállalnak semmilyen szavatosságot vagy garanciát a reklámajándékok, nyeremények vagy azok részeinek működésével vagy használatával, ezen belül többek között a minőségükkel, forgalmazhatóságukkal és adott célra való alkalmasságukkal kapcsolatban. Ezenkívül nem vállalnak felelősséget semmilyen további költségért, mulasztásért, késedelemért, átirányításért, illetve kormányzati vagy hatósági intézkedésért.

Vissza az elejére

Általános mentességek

A szervező, ügynökségei, teljesítéssel megbízott cégei, értékesítői, vállalkozói és megbízottai, valamint ezek kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai, anyavállalatai, részt vevő viszonteladói, reklám- és promóciós ügynökségei, továbbá ezek tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, alkalmazottai és megbízottai (együttesen „Mentesítendő Felek”) nem vonhatók felelősségre semmilyen helytelenül vagy pontatlanul közölt személyes adatért; emberi hibáért; technikai üzemzavarért; mulasztásért, üzemszünetért, törlésért, telefon- vagy mobilhálózat, online informatikai rendszer, számítástechnikai berendezés, szerver, szolgáltató vagy szoftver hibájáért, beleértve többek között a Résztvevők vagy bármely más személy számítógépének a Programban való részvétellel összefüggésben vagy abból eredően bekövetkezett sérülését vagy károsodását; semmilyen hiányos, elveszett, késedelmes, sérült vagy rossz helyre irányított mobilüzenetért; az Intel® Retail Edge Program webhelyének vagy a Programmal kapcsolatos bármely más webhelynek az elérhetetlenségéért; az előzőekben említettek ellopásáért, manipulálásáért, megsemmisüléséért, módosításáért vagy az ezekhez való jogosulatlan hozzáférésért; a késedelmesen vagy nem megfelelő módon kezelt, illetve telefon, számítógép vagy elektronikai berendezés hibás működése, telefonvonalakon, mobilhálózatokon vagy az interneten (beleértve a vonatkozó webhelyeket) továbbított adatok forgalmi torlódása, illetve bármilyen egyéb ok miatt hiányos vagy elveszett adatokért; nyomdai vagy egyéb hibákért; bármilyen tranzakciós problémáért, beleértve többek között a hitelkérelmek elutasítását; a Tag szolgáltatójánál történő aktív vagy passzív szűrés bármilyen formája, illetve a Tag e-mail vagy mobiltelefonos postafiókjának betelése miatt kézbesíthetetlen e-mailekért vagy mobilüzenetekért; illetőleg ezek bármilyen kombinációjáért.

A Résztvevők mentesítik a Mentesítendő Feleket, és lemondanak minden követelésükről velük és jogutódjaikkal szemben minden olyan sérülés, követelés, kár, veszteség, költség vagy kiadás tekintetében, amelyek egy megvásárolt cikk, nyeremény vagy ezek valamely részének átvétele vagy birtoklása, használata vagy nem megfelelő használata, illetve a Programban való részvétel miatt merülnek fel.

A Résztvevők megerősítik, hogy a jelen Feltételeket elolvasták és elfogadják. A Programra és értelmezésére Delaware állam törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, amelyek más joghatóság törvényeinek alkalmazását írnák elő. A Programmal kapcsolatos keresetek vagy peres eljárások a delaware-i székhelyű szövetségi vagy állami bíróságok kizárólagos illetékességébe tartoznak, és minden Résztvevő kifejezetten elfogadja e bíróságok illetékességét és az eljárások helyszínét, és lemond arról a jogáról, hogy e bíróságokkal kapcsolatban az illetékesség hiányára vagy a nem megfelelő fórumra hivatkozzon. A Programmal kapcsolatban gyűjtött nevezési adatokat csak a Résztvevők által a nevezésükkor adott hozzájárulásban, a jelen Részvételi Feltételekben és az Intel Corporation alábbi címen elérhető online Adatvédelmi Irányelveiben meghatározott módon használjuk fel: http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

A többi név és márkanév mások tulajdonában állhat.

Vissza az elejére