Czech (Czech Republic) 

Smluvní podmínky Intel® Retail Edge Program

Úvod

Intel® Retail Edge Program (dále jen „program“) se skládá z programu produktového školení určeného pro pracovníky maloobchodního prodeje a servisu, prodejce produktů OEM používajících technologie Intel® („prodejce OEM“) a členy programu Intel® Channel zaměřené na prodej spotřebitelům.

Nárok

Program včetně internetového obchodu (který je k dispozici pouze v určitých zemích), losování a další speciální nabídky a propagační akce jsou určeny následujícím pracovníkům: pracovníkům v oblasti prodeje, maloobchodního prodeje a servisu, kteří informovali centrálu společnosti Intel®, že se chtějí programu zúčastnit, prodejcům OEM a členům programu Intel® Channel zaměřeným na prodej v Evropě, na Středním východě a v Africe, kteří jsou zaměstnanci zúčastněných společností a mají v programu aktivní účet (dále jen „členové“). Počet účtů je omezen na jeden účet na osobu. Účty jsou nepřenosné. Po 180 dnech nečinnosti jsou účty deaktivovány. Zúčastnění členové musí před vstupem do programu obdržet souhlas zaměstnavatele. V rozsahu, který povolují příslušná pravidla pro konflikt zákonů, se Intel® Retail Edge Program řídí zákony Velké Británie a Walesu, přičemž volba zákonných pravidel je vyloučena.

Zvláštních nabídek a propagačních akcí spojených s tímto programem se mohou zúčastnit členové starší 18 let. Splnění této podmínky účastníci potvrdí tak, že při registraci na webových stránkách v odpovědi na dotaz, zda jsou starší 18 let, vyberou možnost Ano. Vyberou-li možnost Ne, registrace na stránkách nebude povolena.

Členové musí být zaměstnáni na některé z následujících pracovních pozic: prodej v obchodě, prodej počítačů, prodej softwaru, prodej počítačových periferních zařízení, servis počítačů, počítačové školení, správa počítačového oddělení, internetový prodej, telefonní informační středisko, řízení prodejny, nákup počítačů, prodej a podpora vyplývající z funkce poskytovatele služeb.

Programu se nesmí zúčastnit zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé (ani jejich nejbližší rodinní příslušníci a členové domácnosti) společnosti Intel Corporation (dále jen „sponzor“), jejích přidružených společností, poboček, tiskáren, reklamních a propagačních agentur a výrobců originálního vybavení (OEM) ani další osoby s programem spojené. Členové musí splňovat všechny požadavky nároku na účast v části programu, ve které se udílejí ceny, neplatí-li výjimky uvedené výše.

Vyloučení společností: Společnosti mohou být z programu vyloučeny z důvodu ukončení provozu prodejny nebo tehdy, pokud přestanou splňovat podmínky programu. Členům pracujícím v deaktivovaných maloobchodních řetězcích bude odesláno e-mailové oznámení o deaktivaci 30 dnů předem. Po těchto 30 dnů se členové mohou účastnit programu. Budou mít přístup k účtu a budou se moci zúčastnit slosování a akcí Intel® Retail Edge Live (tam, kde jsou nabízeny) a využívat obchod (tam, kde je tato možnost nabízena). Chtějí-li se zúčastnit těchto propagačních akcí, musí být, stejně jako ostatní členové, ověřeni. Jakékoli propagační transakce zahájené členy deaktivovaných maloobchodních řetězců PO jejich deaktivaci jsou nepřípustné. Výherci slosování musí být aktivními členy v okamžiku slosování. V opačném případě nemohou vyhrát cenu.

Zpět na začátek

Ověření zaměstnance

Společnost Intel si vyhrazuje právo ověřit zaměstnanecký poměr člena programu za účelem povolení jeho účasti v programech Intel® Retail Edge Program Rewards.

Zpět na začátek

Členské účty

Účastí v programu každý účastník potvrzuje, že si přečetl tyto oficiální smluvní podmínky a že s nimi souhlasí.

Počet účtů je omezen na jeden účet na osobu. Účty jsou nepřenosné a po 180 dnů nečinnosti jsou deaktivovány.

Každý členský profil obsahuje aktivitu účtu za předchozí rok (365 dnů). Aktivity starší než 365 dnů nejsou přístupné.

Zpět na začátek

Použití údajů

Veškeré informace, které poskytnete, vaše jméno, fotografie, záznamy hlasu nebo videa a identifikační údaje zaznamenané při akcích spojených s programem budou používány pouze pro účely společnosti Intel. Vaše údaje nebudou poskytovány žádným dalším osobám ani společnostem bez vašeho souhlasu. Společnosti Intel není odpovědná za nepravdivé nebo neúplné informace.

Účastníci souhlasí s tím, že po dobu trvání programu budou jejich osobní údaje uloženy a zpracovávány společností Intel v Evropě nebo USA. Po ukončení měsíčního programu budou údaje účastníků uloženy v Evropě nebo v USA a budou zpracovány pro účely budoucích certifikačních programů. Účastníci mohou společnost Intel informovat o tom, že chtějí z programu odejít, ať již kdykoli podle svého uvážení nebo po ukončení programu ze strany společnosti Intel. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Intel naleznete zde:   http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html.

Zpět na začátek

Aktivní stav

Pokud člen nezíská během 180 dnů žádné kredity online, bude prohlášen za neaktivního a vyloučen ze systému. V okamžiku deaktivace budou vymazány všechny získané kredity a úroveň statusu. Pokud se člen později programu opět zúčastní, bude si muset založit nový účet. Žádost člena o nastavení neaktivního stavu bude mít za následek odebrání ze systému.

Členové mohou doporučit další prodejce oprávněné k účasti v programu. Odměny za doporučení se mohou měnit. Doporučení prodejci se musí do programu zapojit do 30 dnů, aby bylo možné přičíst kredity. Prodejcům doporučeným k účasti v programu bude oznámeno jméno a e-mailová adresa osoby, která je doporučila.

Intel® Retail Edge Program není certifikační program. Splnění různých položek na příslušném webu neopravňuje uživatele k vystupování jménem společnosti Intel ani k prezentacím produktů společnosti Intel.
Jakýkoli pokus o obcházení těchto požadavků záměrným falšováním informací nebo vytvářením více účtů povede k vyloučení z programu.

Zpět na začátek

KREDITY Nárok

Získávání kreditů a jejich výměny za poskytované odměny se mohou účastnit pouze členové programu zaměstnaní schválenými maloobchodními řetězci. Prodejci OEM a členové programu Intel® Channel zaměření na prodej spotřebitelům se získávání kreditů a jejich výměny za poskytované odměny zúčastnit nesmí.

Hodnotu kreditů nelze vyjádřit peněžitě. Kredity nelze prodávat, kupovat ani směňovat. Lze je využít pouze pro výhody programu a smí je využít pouze osoba, která je získala. V případě převodu na peníze nebo jinou protihodnotu pozbývají kredity platnosti. Výjimku představují platné transakce programu Intel® Retail Edge Program.

Kredity platí celý rok, pokud členové udržují aktivní stav.  Kredity získané v transakcích současného programu Intel® Retail Edge Program nelze použít v žádném následujícím programu Intel® Retail Edge Program, který společnost Intel nabídne.

ÚVODNÍ AKTIVITY

KREDITY

Zapojení do programu (pouze jednou)

1 000

Vyplnění profilu (pouze jednou, zahrnuje napsání životopisu a nahrání fotografie)

500

Stažení mobilní aplikace (maximálně jednou)

1 000

ŠKOLENÍ

KREDITY

Absolvování interaktivní školení (s výsledkem 80 % nebo více).

1 000

Bonus: Dokončení interaktivního školení s výsledkem 100 % napoprvé

300

Vyplnění kvízu k článku nebo videokurzu (s výsledkem 80 % a více).

500

Bonus: Vyplnění kvízu k článku nebo videokurzu s výsledkem 100 % napoprvé

150

Znovu absolvujte školení z výběru redakce, které jste nedokončili v posledních 90 dnech.

500

BONUSOVÉ KREDITY ZA AKTIVITU

KREDITY

Vyplnění rychlé ankety (maximálně jednou měsíčně)

100

Mobilní výukové karty (maximálně jednou; je nutné zobrazit všechny karty z balíčku)

100

Úspěšné dokončení první vzdělávací aktivity v mobilní aplikaci (maximálně jednou)

500

Doporučení spolupracovníka (doporučený spolupracovník se musí zaregistrovat v programu a vyplnit jeden kvíz vzdělávací aktivity)

1 000

Publikování příspěvku v diskusních panelech (limit jednou za měsíc)

100

Zobrazení nebo stažení nástroje

100

Hry

Může se lišit podle hry

Aktivity k získávání kreditů se mohou bez upozornění změnit na základě uvážení společnosti Intel. Počet kreditů, které lze z těchto aktivit získat, se také může bez upozornění změnit na základě uvážení společnosti Intel. Dojde-li při udělování kreditů k jakékoliv chybě (mimo jiné včetně chyby hardwaru, softwaru nebo chyby způsobené lidským faktorem), má společnost Intel právo tuto chybu opravit a provést nezbytné úpravy počtu kreditů v příslušném účtu.

Společnost Intel si vyhrazuje právo stanovit pravidla uplatňování kreditů a počet kreditů nutný k získání výhod. Tato kritéria se mohou bez oznámení měnit podle výhradního rozhodnutí společnosti Intel. Počet kreditů požadovaný k uplatnění výhody je počet stanovený společností Intel v době uplatňování kreditů k získání dané výhody, nikoli počet platný v době shromažďování kreditů. Každý člen programu je odpovědný za to, aby si zjistil podmínky členství před uplatňováním kreditů k získání výhod.

Zpět na začátek

Chování uživatelů

Chování by se mělo řídit zdravým rozumem, profesionálními pravidly chování, základní etiketou a také smluvními podmínkami programu. Nelegální chování v programu nebude tolerováno. Členové jsou rovněž povinni dodržovat pravidla používání nástrojů třetí strany a pravidla požadovaná poskytovateli interaktivních služeb, státní, místní a federální zákony, případně cizí nebo mezinárodní zákony. Neznalost zákona neomlouvá.

Členové jsou osobně odpovědní za veškerou komunikaci a aktivitu v programu včetně poskytnutého obsahu, diskusí, e-mailů a příspěvků v diskusních panelech. Za veškerou odpovědnost a škody vzniklé v důsledku chování v programu, včetně veškerého obsahu, kterým členové přispěli, členové odškodní společnost Intel, její mateřskou společnost a pobočky, reklamní a propagační agentury a všechny příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a agenty a zbaví tyto subjekty odpovědnosti.

Zpět na začátek

Porušení podmínek:

 • Zveřejnění, přenos, propagace nebo distribuce nezákonného obsahu a odkazování na něj
 • Obtěžování, vyhrožování, ponižování a jiné nežádoucí chování vůči jiným členům nebo hostům. To znamená, že nesmíte pomlouvat jiné osoby, posílat jim nevyžádané zprávy, napadat jejich rasový původ, sexuální orientaci, náboženské vyznání, tradice atd. Pokud s někým nesouhlasíte, reagujte věcně, nikoliv osobně.
 • Přenos nebo umožnění distribuce obsahu, který je poškozující, urážlivý, rasově nebo etnicky nesnášenlivý, vulgární, sexuálně explicitní, pomlouvačný, hanlivý, omezující, zasahuje do soukromí osob nebo do práva svobody slova nebo který je z hlediska rozumného člověka nežádoucí. Nenávistný jazyk není tolerován.
 • Narušení sledu příspěvků v diskusních panelech, akcí a dalších aktivit v programu vulgárním jazykem, urážkami, nadměrným zdůrazňováním (psaním velkými písmeny) s cílem rušit ostatní uživatele, odesíláním nevyžádaných příspěvků a zveřejňováním opakujícího se textu.
 • Využívání zpráv na webu k jakýmkoli účelům, které porušují tento Kodex chování.
 • Vydávání se za jinou osobu, naznačování, že jste zaměstnanec společnosti Intel nebo zástupce Intel® Retail Edge Program, nebo pokusy o matení uživatelů naznačováním, že jste zástupci společnosti Intel nebo partnerů či dceřiných společností společnosti Intel.
 • Pokusy o získání hesla, dalších informací o účtu nebo dalších soukromých informací od člena programu nebo jiného uživatele, který se programu účastní. Nezapomeňte: Moderátoři diskusních panelů, řečníci na akcích ani zaměstnanci společnosti Intel po vás NIKDY nebudou požadovat vaše heslo. Neposkytujte nikomu heslo, odpověď na bezpečnostní otázku ani informace o zaměstnání.
 • Odesílání softwaru
 • Odesílání obsahu, který nevlastníte nebo nemáte oprávnění jej volně šířit.
 • Propagace či podněcování nezákonné činnosti, jako je například hacking, cracking nebo další typy počítačového pirátství, či distribuce padělaného softwaru.
 • Zveřejňování příspěvků v diskusních panelech nebo kdekoli jinde v rámci programu za jiným účelem než osobní komunikace, mimo jiné včetně inzerce, propagačních materiálů, řetězových dopisů či zpráv propagujících pyramidové hry, nebo komerční využití programu.
 • Falešné zprávy pro zaměstnance společnosti Intel.
 • Používání či distribuce automatických softwarových programů či programů pro hromadné zasílání a dalších programů a aplikací určených pro nekalé účely.

Technické diskuse o společnosti Intel a dalších výrobcích procesorů budou povoleny s podmínkou, že jde o skutečnou diskusi, která je důležitá k zachování užitečnosti programu. V případě bezdůvodného zveřejňování bezcenného obsahu nebo zaplňování obsahem budou přijata příslušná opatření. V rámci jiných aktivit v programu určí vedoucí nebo zaměstnanec společnosti Intel, jak konflikty v jednotlivých případech vyřešit. Pokud není tento typ obsahu urážlivý, je také možné nevěnovat mu pozornost.

Pokud chování člena neodpovídá obchodním pravidlům a zákonným nařízením, může být jeho účet deaktivován a členovi může být účast v Intel® Retail Edge Program zakázána. Společnost Intel si vyhrazuje právo deaktivovat účty a zakázat účast bez oznámení. Účastí v programu berou účastníci na vědomí, že rozhodnutí společnosti Intel jsou konečná, a souhlasí s tím.

Výherci budou vyhlášeni na stránce výherců přibližně dva týdny po ukončení období propagační akce. Po vyhlášení výherců budou ceny doručeny na pracoviště výherců do 8 týdnů, přičemž může dojít k opožděnému dodání z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti Intel (například z důvodu zpoždění při proclívání).

Zpět na začátek

Program odměn

Příležitost získat odměny je určena pro všechny oprávněné členy programu Intel® Retail Edge Program po dobu určenou týmem dané země. Oprávnění členové programu Intel® Retail Edge Program mohou kredity získané na webu vyměnit za omezený počet aukčních nabídek, které jsou k dispozici na stránce Odměny na webu Retail Edge. Aukční ceny a velikosti nabídek se v jednotlivých zúčastněných zemích liší.

Zboží

Nabídky, zboží, poukazy a ceny jsou k dispozici pouze do vyčerpání zásob. Členové odpovídají za dodržení pravidel a podmínek pro získané zboží a poukazy.

Doručení

Získané ceny budou výhercům doručeny e-mailem nebo poštou příslušné země. Dopravu a daně za odměny Intel® Retail Edge Program v rámci regionu hradí společnost Intel jako součást programových výhod.

V případě zemí, ve kterých jsou poskytovány dárkové poukazy e-mailem, budou kódy nároku na dárkový poukaz doručeny členům e-mailem bezprostředně po výměně kreditů.

Na další poukazy nabízené v programu se vztahují další omezení pro jednotlivé prodejce. Další informace naleznete na stránce Poukazy v části ODMĚNY. Informace platí pouze pro zúčastněné země a prodejce.

Storno, vrácení a náhrady

Všechny objednávky jsou konečné. V případě stornování nebude objednávka proplacena.

V rámci programu odměn nelze nárokovat náhrady. Výměny jsou možné pouze tehdy, je-li fyzicky dodána nebo e-mailem odeslána nesprávná položka. Získané ceny podléhají smluvním podmínkám dodavatelů.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se položek by se členové měli obracet na tým podpory Intel® Retail Edge Program.

Společnost Intel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zásady, proces a pravidla vrácení položek a náhrad. Případné změny budou písemně oznámeny na webové stránce www.intel.com/retailedge.

Členové nebudou mít prostřednictvím části Odměny na webu přístup k informacím o sledování ani k historii objednávek. Tyto informace budou poskytnuty na základě žádosti odeslané e-mailem týmu podpory Intel® Retail Edge Program.

Zpět na začátek

Internetový obchod

Obchod je k dispozici pouze v zúčastněných zemích.

Nárok

Obchod se řídí požadavky na nárok na účast v programu. Podrobnosti naleznete v části Nárok. Platí také další omezení.

Ověření zaměstnance

Společnost Intel si vyhrazuje právo ověřit zaměstnání při každé transakci internetového obchodu. Podrobnosti naleznete v části Ověření zaměstnance.

Členové nebudou mít prostřednictvím obchodu přístup k informacím o sledování ani k historii objednávek. Tyto informace se poskytují na e-mailovou žádost odeslanou na adresu retailedge@motechhq.com.

Zpět na začátek

Aukce

PŘEHLED AUKCÍ A NABÍDEK: Členové mohou získávat kredity, které lze poté využít k podávání nabídek na položky programu. Členové nejsou povinni účastnit se všech vzdělávacích aktivit ani podávat nabídky. Nabídky je nutné zvyšovat o předem stanovené částky. Tyto částky mohou být vyšší u položek s vyšší hodnotou. Při podání nabídky je příslušný kreditový obnos dočasně odečten z účtu člena. Pokud je po skončení aukce nabídka člena nejvyšší nabídkou a člen je zástupcem společnosti Intel (Retail Channel Representative) pro příslušnou zemi prohlášen za výherce ceny, bude kreditový obnos z účtu člena trvale stržen a člen bude vyrozuměn způsobem popsaným dále. Pokud člen nepodal nejvyšší nabídku pro danou položku, budou všechny odečtené kredity vráceny zpět na jeho účet. Členové se mohou účastnit několika souběžných aukcí, nemohou však k nabídkám využít kredity, které byly dočasně odečteny v jiné aukci. Chcete-li mít nárok na ceny, ujistěte se, že vaše informace doprava je aktuální.

MINIMÁLNÍ NABÍDKA: Pro jednotlivé položky v aukci je zástupcem Intelu pro příslušnou zemi stanovena minimální nabídka. Každý člen musí nabídnout nejméně tolik kreditů, kolik je minimální nabídka. Pokud je například minimální nabídka pro položku stanovena na 1 000 kreditů, první podaná nabídka musí být 1 000 kreditů nebo více.

VYROZUMĚNÍ VÝHERCE CENY V AUKCI: Výherci cen v aukci budou vyrozuměni e-mailem nebo osobně zástupcem Intelu pro příslušnou zemi. Pokud se oznámení o výhře v aukci vrátí jako nedoručitelné a zástupci Intelu se v přiměřené době nepodaří kontaktovat potenciálního výherce nebo pokud dojde k porušení těchto podmínek potenciálním výhercem, bude tento člen z aukce diskvalifikován a položka může být vrácena zpět do aukce. Rozhodnutí o diskvalifikaci je plně v kompetenci zástupce Intelu. Předání ceny je podmíněno ověřením pracovní pozice člena. Členové mohou ceny vrátit, pokud se u nich vyskytnou závady. Všechny ceny budou výhercům doručeny na adresu pracoviště zástupcem Intelu.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY POLOŽKY V AUKCI: Všechny položky jsou nepřenosné, nevyměnitelné a nemohou být kompenzovány odpovídající peněžní částkou. Zástupcům maloobchodní prodejní sítě je však vyhrazeno právo nahradit libovolnou položku za jinou položku obdobné nebo vyšší hodnoty. O všech podrobnostech jednotlivých položek rozhoduje pořadatel podle vlastního uvážení. Zástupci maloobchodní prodejní sítě si vyhrazují právo omezit nabídky cen pro členy, kteří již vyhráli stejný druh ceny, a omezit přihazování na větší počet cen stejného druhu. Účastníci, kteří získali cenu v rámci 30denní lhůty jedné aukce, mohou být také vyloučeni z podávání nabídek v jiné aukci. Položky získané v aukci budou výhercům dodány čtyři (4) až šest (6) týdnů po ukončení aukce.

Zpět na začátek

Diskusní panely

Použití diskusních panelů znamená přijetí smluvních podmínek.

Chování v diskusních panelech se řídí oddílem Chování uživatelů kodexu chování v programu.

Zpět na začátek

Urážlivý text

Před publikováním systém automaticky nahrazuje urážlivé výrazy v příspěvcích.

Zpět na začátek

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Intel si vyhrazuje právo kdykoli a bez oznámení upravit tyto smluvní podmínky a provádět výjimky v jednotlivých případech.

Toto ustanovení neplatí tam, kde je taková činnost zakázána. V rozsahu, který povolují příslušná pravidla pro konflikt zákonů, se Intel® Retail Edge Program řídí zákony Velké Británie a Walesu, přičemž volba zákonných pravidel je vyloučena.

Účastníci souhlasí s tím, že společnost Intel, její mateřskou společnost a pobočky, reklamní a propagační agentury a všechny příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a agenty zbaví odpovědnosti a že výherci od těchto subjektů nebudou požadovat odškodnění v případě zranění, ztrát, nákladů a škod jakéhokoli druhu, které vzniknou částečně nebo úplně v důsledku přijetí, vlastnictví, nesprávného i správného používání cen či jejich částí nebo účasti v tomto programu.

Společnost Intel nebude vstupovat do korespondence na žádné téma související s tímto programem.

Společnost Intel si vyhrazuje právo kdykoli z jakéhokoli důvodu bez oznámení změnit tyto smluvní podmínky a pozastavit nebo ukončit program. Není povinností společnosti Intel aktualizovat zde uvedené informace. Jednou z podmínek účasti je, že tato pravidla musí být přijata jako konečná. Účastníci souhlasí s tím, že budou tato pravidla dodržovat.

Jedinou právně závaznou verzí těchto smluvních podmínek je verze v anglickém jazyce. Tato verze má přednost před překlady. Překlady se poskytují pouze pro účely pohodlí, nejsou pro smluvní strany závazné a smluvní podmínky podle nich nelze vykládat.

Promotérem programu je společnost Intel Corporation (UK) Ltd
Pipers Way
Swindon SN3 1RJ
Wiltshire, UK

Zpět na začátek

Změny programu odměn a členských účtů

Společnost Intel může ukončit program Intel® Retail Edge Program 180 dnů od okamžiku, kdy zveřejní oznámení o ukončení programu na webu www.intel.com/retailedge. Společnost Intel může podle svého uvážení kdykoli změnit podmínky členství v programu a může ukončit možnost člena uplatnit získané kredity. Veškeré změny podmínek členství včetně pravidel pro počet kreditů nutných k získání zboží v programu odměn platí zpětně a vztahují se na všechny kredity získané dříve.

Zpět na začátek

Ochrana osobních údajů

Společnost Intel se zavázala respektovat vaše soukromí. Účastí v tomto programu poskytujete společnosti Intel své osobní údaje uvedené v registračním formuláři. Vaše osobní údaje použijeme pro naše interní účely, a pokud zvolíte příslušnou možnost, můžete od nás v budoucnu dostávat další informace. Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to třeba, abychom s vámi mohli komunikovat nebo abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak dlouho to vyžaduje zákon. 

Společnost Intel se zavázala respektovat vaše soukromí. Dokončením procesu registrace poskytujete společnosti Intel kromě jiného své pracovní kontaktní údaje, cestovní údaje, stravovací preference a informace o umístění odznaku („osobní údaje“). Tyto informace použijeme k usnadnění procesu registrace, k vytvoření příjemného prostředí během události a k analýze dat. Je-li to nutné, shromáždíme také osobní údaje k vytvoření zvacích dopisů k žádostem o víza. Některé části obsahu týkajícího se této události můžete také sdílet v sociálních sítích. Společnost Intel může takový obsah použít k propagaci události v sociálních sítích. Společnost Intel použije vaše osobní údaje v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně dat a s prohlášením společnosti Intel o ochraně osobních údajů.

Společnost Intel neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám za účelem opětovného marketingu, pokud k tomu neudělíte povolení. Osobní údaje můžeme sdílet v rámci společnosti Intel a všech jejích světových poboček za účelem zpracování a ukládání údajů.

Společnost Intel může vytvářet seznamy osobních údajů členů Intel® Retail Edge Program s oprávněnými zástupci třetích stran nebo smluvními partnery za účelem poskytování požadovaných služeb nebo transakcí. V případě dopravy zboží je například nutné poskytnout přepravní společnosti jméno a adresu příjemce. Zástupcům třetích stran poskytujeme pouze minimální množství osobních údajů, které je pro požadovanou službu nebo transakci nutné. Aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti Intel najdou členové na webu http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Pokud člen neabsolvoval úspěšně žádnou vzdělávací aktivitu v posledních 180 dnech, je považován za neaktivního. Účet člena zůstane neaktivní, dokud daný člen nedokončí nějakou vzdělávací aktivitu.

Po dvou letech mohou být neaktivní účty odstraněny.

Zpět na začátek

Odmítnutí záruk

Veškeré zboží a ceny v Intel® Retail Edge Program, včetně položek z propagačních akcí, jako jsou úkol a aukce, se poskytují „tak, jak jsou“. Pro zboží a ceny či jejich části platí výhradně záruka, která se na produkty poskytuje při běžném prodeji, pokud se taková záruka poskytuje. Není-li v těchto smluvních podmínkách uvedeno jinak, neposkytují poskytovatelé (definice termínu „poskytovatelé“ viz níže) žádné záruky, vyjádření ani ručení, výslovné ani předpokládané, skutečné ani vyplývající ze zákona, ohledně výkonu a používání zboží a cen či jejich částí, mimo jiné včetně záruk kvality, obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel. Poskytovatelé nepřijímají žádnou odpovědnost za další výdaje, nečinnost, zpoždění, přesměrování ani jednání zástupců státu či veřejných činitelů.

Zpět na začátek

Obecní poskytovatelé

Sponzor, jeho agentury, společnosti zprostředkující plnění, prodejci, smluvní partneři a zástupci a žádné jejich dceřiné společnosti, pobočky, mateřské společnosti, zúčastnění distributoři a reklamní a propagační agentury a žádní jejich vedoucí pracovníci, ředitelé, akcionáři, zaměstnanci ani zástupci (souhrnně „poskytovatelé“) nenesou odpovědnost za následující činy: nesprávně nebo nepřesně poskytnuté osobní údaje; selhání lidského faktoru; technické poruchy; selhání, vynechání, přerušení, smazání nebo poruchy telefonní či mobilní sítě, internetových počítačových systémů, počítačového vybavení, serverů, poskytovatelů služeb či softwaru, mimo jiné včetně zranění účastníka nebo jiné osoby či poškození počítače účastníka nebo jiné osoby souvisejícího s účastí v programu nebo z ní vyplývajícího; neúplné, ztracené, poškozené nebo nesprávně směrované mobilní zprávy; nemožnost přístupu na web Intel® Retail Edge Program nebo na web s programem související; krádež, neoprávněný zásah, zničení, neoprávněný přístup nebo pozměnění výše uvedeného; data, která jsou zpracována pozdě nebo nesprávně, jsou neúplná nebo dojde k jejich ztrátě v důsledku poruchy telefonu, počítače nebo elektroniky nebo přetížení telefonních linek, mobilních sítí nebo internetu nebo jakéhokoli jiného webu z jakéhokoli jiného důvodu; chyby tisku a jiné chyby; problémy s transakcemi, mimo jiné včetně odmítnutého kreditu; nedoručitelné e-maily nebo mobilní zprávy kvůli jakémukoli druhu aktivního nebo pasivního filtrování, které poskytovatel služeb provádí v zařízení člena, nebo nedostatku místa k příjmu e-mailů nebo textových zpráv na e-mailovém účtu člena nebo na účtu jeho mobilního telefonu, nebo jakákoli kombinace uvedeného.

Účastníci se zříkají všech nároků, které mohou vůči poskytovatelům mít, nebudou tyto nároky uplatňovat a dále souhlasí s tím, že poskytovatelé a jejich nástupci nenesou odpovědnost za zranění, nároky, škody nebo ztráty, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu vyplývající z přijetí nebo vlastnictví nebo vzniklé při používání či nesprávném používání zakoupené položky, ceny nebo jejich částí nebo z účasti v tomto programu.

Účastníci potvrzují, že četli tyto smluvní podmínky a že s nimi souhlasí. Program se řídí zákony státu Delaware a je podle nich vykládán, bez ohledu na pravidla pro konflikt zákonů, která mohou vyžadovat uplatnění zákonů jiné jurisdikce. Všechna případná podávání žalob a všechny soudní spory týkající se programu bude řešit výhradně federální nebo státní soud sídlící ve státě Delaware a každý účastník výslovně souhlasí s jurisdikcí a místem konání těchto soudů a zříká se veškeré obhajoby vyplývající z nedostatku právního řádu a nevyhovujícího soudního dvora vzhledem k těmto soudům. Veškeré informace o účasti zaznamenané v programu budou použity pouze v souladu se souhlasem, který člen poskytl v okamžiku vstupu do programu, s těmito smluvními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Intel Corporation, které jsou uvedeny na webu http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Ostatní názvy a značky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů.

Zpět na začátek